Combatent els problemes de l'aprenentatge infantil amb tecnologia

22/12/2016

Milions de pares a tot el món som conscients que els trastorns d'aprenentatge dels nostres fills poden marcar-los negativament si no els treballem des que són detectats.

Uns primers anys escolars difícils poden provocar que els nens es quedin endarrerits i identifiquin el fet d'anar a l'escola amb sentiments negatius, com sentir vergonya i pensar que no són vàlids. Si no es treballa sobre això, un nen que no té cap limitació intel·lectual en absolut, pot sentir-se molt desmotivat i tot el seu enorme potencial quedar ocult.

És per això que la comunitat educativa i mèdica segueix investigant noves maneres d'ajudar a aquells nens amb problemes d'aprenentatge, per facilitar-los el desenvolupament de tota la seva capacitat i eliminar els obstacles que els dificulten l'adquisició de nous coneixements i habilitats.

Quan és necessari aprendre a aprendre 

Entre els trastorns més freqüents i influents, hi ha la discalcúlia i la dislèxia. La primera es refereix a la diferent manera de processar els números i conceptes matemàtics, que dificulta a qui la pateix l'adquisició de les destreses matemàtiques bàsiques.

Més freqüent és el cas de la dislèxia, que és una dificultat per a la comprensió lectora i l'associació de la grafia de les lletres amb els seus sons, el que fa que la lectura sigui un escull per a l'aprenentatge. Els nostres sistema educatius primen la lectura, especialment a partir que les matèries d'estudi comencen a ser més exigents, com l'element clau per aprendre.

L'alumne amb dificultats de lectura pot seguir aprenent el que capti de manera verbal, però en el moment en què hagi de llegir, escriure apunts o fer exercicis, pot tenir problemes per mostrar les seves veritables capacitats.

Això obliga els estudiants a haver de dedicar més temps del normal a fer els seus deures i a estudiar, ja que part del seu esforç ha de dedicar-se a la millora de les seves capacitats lectores, en definitiva, a aprendre a aprendre. I és aquí on l'aplicació de diverses tecnologies poden contribuir molt al progrés d'aquests alumnes.

Tecnologia en suport dels estudiants amb trastorns de l'aprenentatge

És molt important tenir clar que els estudiants amb aquest tipus de peculiaritats no són en absolut menys intel·ligents que els altres. De fet, en general són especialment creatius i el llistat de persones amb dislèxia que han demostrat una gran capacitat en diversos camps del coneixement i les arts, és molt extens.

El seu cervell funciona d'una manera diferent pel que fa a diverses activitats. La tecnologia no només està permetent als investigadors desentranyar millor el funcionament del cervell d'una persona amb dislèxia, sinó que també ajuda als professors a millorar la qualitat de l'educació que aquests alumnes reben.

Actualment hi ha programes educatius, tant per a ordinadors de sobretaula com per a dispositius portàtils que ajuden a realitzar exercicis de lectura als que tenen dislèxia. Es tracta d'exercicis especialment programats per estimular àrees cerebrals relacionades amb el llenguatge i la coordinació ocular i bucal.

Amb aquest tipus d'exercicis és factible aconseguir una millora en l'acompliment lector dels estudiants amb dislèxia i a més facilita un tractament molt més intensiu, perquè els nens d'avui tenen una relació molt més natural i senzilla amb les noves tecnologies. A més, aquests programes no requereixen la presència constant d'un professor o terapeuta i fins i tot faciliten l'autocorrecció dels exercicis i l'estudi autònom.

Mitjançant aquest tipus d'ajudes es pot també individualitzar el tractament i el seguiment de l'alumne i identificar les àrees en les que necessita més suport. Amb les respostes de cada alumne a les diferents teràpies, es pot construir una base de dades per identificar els problemes més comuns, així com les teràpies més exitoses. En definitiva, la tecnologia pot ser una ajuda transcendental per combatre els problemes d'aprenentatge de milions de persones.

Article escrit per:

María José Madarnás, editora de Maternidad Fácil.