Com tractar les ferides en nens

04/07/2018

Les ferides són lesions de la pell produïdes per abrasió, esquinç o tall. Són molt freqüents durant la infància per la pràctica esportiva i per les característiques del joc infantil, eminentment físic. Per això és important tenir unes nocions bàsiques de com tractar-les.

La majoria de les ferides són superficials, no produeixen sagnat o, si n'hi ha, és escàs, i curen sense complicació al cap de pocs dies.

Un exemple de lesió superficial són les esgarrapades o erosions que pateixen habitualment als genolls i colzes per caiguda o frecs amb el terra. Aquest tipus de lesions només necessiten de rentat diari amb aigua i sabó i desinfecció amb iode o clorhexidina fins que la ferida estigui en fase de crosta.

Si el nen presenta dolor es li pot administrar ibuprofè o paracetamol com a analgèsics i, si hi ha inflamació, fred local (per exemple, amb gel embolicat en un drap).

En altres casos pot tractar-se de ferides profundes. En elles es pot observar com la ferida presenta unes vores separades i sagna amb més facilitat que en les superficials. En aquest cas la principal actuació ha d'anar dirigida a aturar el sagnat.

Per a això s'ha d'aplicar una gasa estèril (o si no es disposa d'ella, un drap o tovallola neta) i comprimir la ferida. Si el sagnat no s'atura i amara tota la gasa, s'han d'aplicar més gases sobre ella, sense retirar-la i continuar comprimint amb força fins que s'aturi el sagnat.

Una altra mesura que pot ajudar a aturar el sagnat, si la ferida està localitzada en un dels membres, és elevar el mateix.

L'aplicació d'un torniquet només està recomanada, com a última alternativa, en cas d'un sagnat molt abundant i el qual resulti impossible controlar mitjançant la compressió de la ferida. 

Ferides: quan anar a urgències

És important acudir a un servei d'urgències en els casos següents:

  • En les ferides profundes.
  • En ferides que no deixen de sagnar.
  • En ferides que afecten zones properes als ulls, per descartar afectació de la còrnia o de l'os de l'òrbita.
  • En cas d'amputació d'una part del cos. En aquests casos, a més de detenir l'hemorràgia, és important col·locar la part tallada en una bossa de plàstic i trasportarla en gel o aigua freda a l'hospital.
  • Si presenta signes d'inflamació aparatosos, hematomes grans, deformitat o incapacitat per utilitzar l'extremitat, en el cas que la ferida afecti a una d'elles.

En qualsevol ferida, tan si ha hagut atenció mèdica com si no, és important vigilar els signes de complicació.

La més freqüent és la infecció de la ferida, que es manifesta per persistència o empitjorament del dolor, enrogiment i inflamació de les vores de la ferida i supuració de la mateixa.