Com són els primers moments de vida d'un nadó?

Com són els primers moments de vida d'un nadó?
04/04/2013

La ràpida adaptació del nadó al nou medi i el contacte 'pell amb pell' amb la mare són determinants en aquests primers moments de vida.
Una de les recomanacions que més segueixen els professionals després del part, si no hi ha hagut cap tipus de complicació, és col·locar el nadó sobre el ventre o el pit de la mare, una acció que es denomina contacte ’pell amb pell’ i que serveix per fomentar el vincle entre mare i fill . A més, s’ha demostrat que aquest contacte de pells també ajuda a estabilitzar la funció cardiorespiratòria i regular la temperatura del nadó, i contribueix a l’establiment de la lactància materna . Els experts aconsellen que ningú intervingui en aquest període de vincle i que no es separi la mare del fill durant dues hores com a mínim.

En aquests primers instants de vida, els nadons senten molta curiositat per les cares humanes i són capaços de reconèixer les veus que ja sentien durant l’embaràs a causa del líquid amniòtic. Per tant, mirar de prop i parlar amb els nadons també serveix per reforçar el vincle afectiu entre pares i fills .

Els nadons experimenten una descàrrega d’adrenalina durant les primeres hores de vida ; estan en estat d’alerta i activen els sentits al màxim. Els moviments instintius s’han de respectar i deixar que segueixin el seu curs natural.

Molts pares mostren preocupació per algunes reaccions que expressen els nadons: esternuts, singlot, espasmes o tremolors de mandíbula. Es tracta de comportaments totalment normals en aquests primers instants de vida, ja que el cervell dels nadons encara està en procés de maduració, i per tant, no suposen cap motiu d’alarma.

Després d’aquest primer període, es pesa i es mesura el nadó, i se li aplica la profilaxi de la vitamina K, que serveix per evitar hemorràgies, i una profilaxi oftàlmica neonatal per prevenir infeccions . En molts casos, també s’administra la primera vacuna contra l’hepatitis B.

Els nadons solen entrar en una fase de descans després d’aquestes primeres hores de vida, tenint en compte que dormen durant períodes curts de temps i es desperten sovint. És important no abrigar-los en excés i ajeure’ls panxa enlaire, sense cap peluix o objecte a prop, per prevenir casos de mort sobtada .

Quan mare i fill ja hagin deixat la sala de parts, durant les primeres 12 o 24 hores de vida del petit, es realitzarà la primera revisió pediàtrica, que es repetirà abans de l’alta mèdica. Es comprovarà que el nadó hagi eliminat el meconi i que orina sovint, s’avaluarà l’audició i es faran les proves necessàries per descartar malalties metabòliques.

Referència bibliogràfica:
Las primeras horas del bebé. El Mundo , 2013 [accés: 4 d’abril de 2013]. Disponible a: http://www.elmundo.es/elmundosalud/...

Etapa: