Com poden els professors detectar pensaments suïcides en els alumnes?

10/08/2022

Els problemes psicològics entre nens i adolescents s'han disparat, especialment després de la pandèmia del coronavirus. Una de les problemàtiques que més alarma ha despertat han estat els intents de suïcidi en nens i adolescents. Des de 2021, el nombre de casos que atén l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona s'ha multiplicat per vuit després del confinament.

Des de llavors, mestres i professors es troben amb situacions de major gravetat a les aules que precisen una atenció especialitzada davant qualsevol senyal d'alarma.

Davant una circumstància d'aquest tipus, els docents juguen un paper fonamental en la detecció precoç d'una possible conducta suïcida en algun dels seus alumnes.

Què ha de fer el docent?

La funció essencial dels docents no ha de ser una altra que la de detectar i informar sobre la presència de símptomes o comportaments en els seus alumnes que alertin del risc de desenvolupar o patir algun problema psicològic greu.

El pla d’actuació consta de tres passos que hauria de seguir qualsevol ciutadà davant una situació de crisi:

  1. Conèixer
  2. Acompanyar
  3. Informar

Per tant, si un alumne o alumna verbalitza pensaments suïcides, o diu que es vol morir, l'obligació del professorat és informar els responsables del menor, és a dir, a la família o tutors legals i al director del centre educatiu.

Val la pena recordar que, davant un risc de mal a uns altres o a un mateix, tots estem exempts de la confidencialitat.

És important remarcar que el professor no està només en les seves obligacions bàsiques. El recurs més accessible i immediat l'ofereixen els telèfons especialitzats en prevenció del suïcidi. En ells s'ofereix atenció i suport a les persones en crisi suïcida i a les persones pròximes d'una persona en crisi suïcida (pares, amics, professors, professionals). Aquests telèfons són gratuïts i atenen 24h al dia, 7 dies a la setmana, independentment de la ubicació geogràfica. Existeixen diversos telèfons a Espanya, a tall d'exemple:

  • 024 gestionat pel Ministeri de Sanitat (Espanya)
  • 061 gestionat pel Departament de Salut (Catalunya)
  • 900 925 555 de l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona)

Claus per a afrontar el diàleg amb l'adolescent

En l'acompanyament a l'adolescent que verbalitza idees de suïcidi hi ha diverses fases:

Acceptació del compromís

Has d'entendre que l'adolescent t'ha triat com a confident; t'ha fet part de la seva xarxa personal de prevenció del suïcidi. Com a persona de suport, pots intentar parlar sobre els seus pensaments, si l'alumne accepta. En cas contrari, si es mostra poc inclinat i parlar del tema, has de comunicar-li que és la teva responsabilitat posar-lo en coneixement dels seus referents.

Escollir l'escenari 

El primer que has de fer és buscar un lloc tranquil aquest mateix dia, abans que l'alumne es vagi del col·legi. Compta amb la complicitat d'algun company de classe i, si pot ser, amb la direcció del centre perquè faciliti que l'espai de diàleg. Si pots comptar amb algun altre referent com un psicòleg escolar, et pots sentir més acompanyat.

Expressió

Escolta a l'alumne amb interès i preocupació. Saps per la teva experiència amb adolescents que tot el que t'expliqui, pot semblar poc important a primera vista des de la perspectiva d'un adult. Tingues paciència i no pretenguis entendre-ho tot. La reacció emocional d'un alumne davant una determinada situació sempre és correcta, mai usis expressions invalidants.

Ampliar informació

Els dos elements essencials en aquest moment són la seguretat de l'alumne i la xarxa de suport de prevenció del suïcidi. En aquest sentit, el principal factor protector contra el suïcidi és la privació d'accés a mètodes letals. Per a això, pot ser d'ajuda conèixer fins a on ha arribat l'alumne en la gradació de gravetat de la conducta suïcida.

Actuació

Sempre ha de passar alguna cosa després d'una verbalització d'idees o desitjos d'acabar amb la pròpia vida. Ara sí, és hora de parlar, d'informar amb calma a l'alumne de les coses que es faran. 

Tranquil·litza a l'alumne de tots els aspectes que tinguin a veure amb les seves vivències negatives en l'entorn escolar, amb allò en què tu, com a professor, pots incidir directament.

Tancament

La fase de tancament sempre ha d'acabar amb un compromís tancat; complementar amb algun comentari orientat a fomentar l'esperança i a la vinculació. S'han de confirmar amb l'alumne els compromisos contrets, informar els pares i al director, posar en marxa les actuacions compromeses en el marc de l'escola.

El doctor Francisco Villar Cabeza, psicòleg clínic i coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor, a través de la plataforma SOM Salut Mental, aporta les claus perquè els docents afrontin el diàleg amb els alumnes sobre el suïcidi i com poder ajudar-los i acompanyar-los.

Accedeix al contingut complet a través d'aquest enllaç.