Com els espais verds residencials beneficien el benestar infantil

18/01/2018

Hi ha pocs estudis sobre els beneficis de la quantitat i la qualitat de l’espai verd en el benestar dels nens. 

Les proves suggereixen que els espais verds, que van des de parcs i boscos fins als quadrats públics d'arbres, poden ser beneficiosos per al benestar humà, limitant l'impacte del factors estressants, la contaminació atmosfèrica i l'exposició a "l’illa de calor" de les ciutats, a la vegada que proporcionen escenaris atractius per a les relacions socials i l’activitat recreativa.
 
Tanmateix, gran part dels treballs previs sobre l'espai verd i el benestar infantil s'han centrat en la quantitat d'espai verd, i pocs estudis han examinat la qualitat d’aquest espai.

Un estudi realitzat a Austràlia en un grup de 4.968 nens d’entre 4 i 5 anys en el 2004 i seguits de manera bianual fins al 2012, va servir per avaluar el benestar respecte la quantitat d’espai verd mesurat de forma objectiva i la qualitat de l’espai verd a partir de l’opinió dels seus pares. 

Què diuen els estudis sobre els espais verds i el benestar infantil

Les dades analitzades el 2015, van posar de manifest que aproximadament el 21% -40% dels usos residencials destinats a espai verd, poden ser una quantitat òptima per promoure el benestar dels nens. Les dades indiquen que tant la quantitat d'espai verd com la qualitat, compten per al benestar en la infància i, a mesura que els nens creixen, es fa més rellevant la importància del benestar per tenir accés a un espai verd de major qualitat.

La investigació també va identificar que els barris amb més desavantatge socioeconòmic, tendeixen a tenir petites quantitats d'espai verd i, en alguns contextos, també puntuacions més baixes en les mesures que indiquen la "qualitat" d'aquest espai verd. 

També és important reconèixer que la qüestió de la qualitat es va centrar en parcs i parcs infantils, però no va tenir en compte explícitament altres tipus d'espai verd com els boscos i els espais esportius. Aquests altres tipus d'espai verd no només poden ser importants per al benestar dels nens, sinó que també poden oferir diversos graus de beneficis per a diferents grups d'edat. 

Una reflexió per a futures ciutats

Si tenim present que la proporció de població que viu en zones urbanes no para de créixer, els tècnics en urbanisme haurien d'estar cada cop més atents a com les ciutats són responsables del benestar dels seus ciutadans.

Els autors d’aquest estudi han constatat que alguns canvis en els entorns construïts a què es troben exposades les persones, han tingut impactes significatius en el comportament d’aquestes, sovint com a conseqüències no previstes.

Els resultats d'aquests estudis inevitablement estimulen altres qüestions importants, com ara si el nivell aproximat de provisió d'espai verd identificat com a beneficiós per als nens (21% -40%) és similarment beneficiós més enllà dels anys observats en aquest estudi, així com per als pares i altres adults. Les influències econòmiques sobre els preus de l'habitatge, el tipus d'habitatge que es pot construir i la provisió d'altres infraestructures (per exemple, espais comercials) també mereixen atenció.
 
Això també pot ser important pel que fa a la configuració de la visió del món del nen, sobre com han de ser les ciutats verdes i planteja la possibilitat que els beneficis associats amb la quantitat d'espai verd en l'edat adulta, siguin assimilats en aquestes primeres experiències vitals de contacte amb l'espai verd.
 
Les percepcions favorables de la qualitat de l'espai verd es van associar a majors quantitats d'espai verd, independentment de les circumstàncies socioeconòmiques del barri. De tota manera calen encara més estudis detallats sobre la qualitat de l'espai verd en relació amb el benestar i el desenvolupament infantil.

Accés a la font:

Residential Green Space Quantity and Quality and Child Well-being: A Longitudinal Study. American Journal of Preventive Medicine. [Data de consulta: 18/01/2018]