Com detectar la sordesa en els nens

31/03/2016

Observar amb atenció el desenvolupament lingüístic i auditiu d'un nen és fonamental per detectar algun tipus de problema auditiu o grau de sordesa.

Són les persones que passen la major part del temps amb el nen qui han de prestar molta atenció als petits detalls que ens avisaran sobre si pateix o no pèrdua d'audició en algun dels seus graus. Pares, familiars propers, cuidadors o professors podran observar si, en un moment determinat, el petit acusa algun tipus de sordesa.

Per exemple, a casa o en l'entorn familiar s'ha d'advertir si no se sobresalta amb els sons bruscs o forts i si té dificultats per localitzar d'on provenen els sons (en els nens amb una audició normal això és freqüent des dels 5 o 6 mesos). Si, a més, tendeix a tocar-se les orelles reiteradament, pot ser símptoma d'una infecció d'oïda.

En el cas dels mestres, han de vigilar si el nen té dificultats per comprendre sons com s, f, z o tx, si entén malament les instruccions orals o demana reiteradament que les repeteixin i si durant els exercicis que requereixen escoltar ell es mostra distret o aïllat.

Tenint en compte tot això, en cas de dubte sobre la salut auditiva del nen, és important acudir al pediatre o a un centre especialitzat en audició.

Etapa: