Com i per què crear moments d'oci familiar

27/01/2015

Realitzar activitats d'oci amb els teus fills pot millorar la comunicació i la convivència entre vosaltres. És molt important crear i mantienir moments d'oci familiar, ja que són a més, una font de coneixement i diversió.

Gaudir de l'oci amb els teus fills és positiu per a una bona comunicació i convivència. Com a pare, és rellevant crear i ampliar els moments d'oci en família i intentisque siguin dinàmics i que donin moltes possibilitats per al seu correcte desenvolupament personal i educatiu.

Els beneficis dels moments d'oci familiar

De fet, la creació i el manteniment de moments d'oci familiar comporta una gran quantitat de factors positius:

 1. Afavoreix l'anàlisi i la reflexió sobre com s'utilitza el temps lliure.
 2. Facilita propostes d'oci saludables: com esports o activitats culturals.
 3. Fomenta la creació i / o ús d'espais que ajudin els adolescents i joves a trobar formes gratificants d'ocupar el seu temps lliure.
 4. Incrementa l'autoestima i l'autoconfiança.
 5. Facilita l'autonomia personal i els processos de presa de decisions.
 6. Afavoreix la intercomunicació personal i la interacció en grup.
 7. Promou que es desenvolupin aficions.
 8. Redueix la sensació d'avorriment.

Com crear moments d'oci familiar

Per desenvolupar aquests moments d'oci, les habilitats de negociació amb els teus fills són la clau. La presa de decisions ha de ser un "estira i arronsa" en el qual tots han de participar, amb la finalitat que serveixi per consensuar la millor opció i alhora fomentar l'esperit reflexiu i crític de l'infant.

En aquest sentit, has de saber que per establir i mantenir aquests moments d'oci familiar durant el temps lliure es recomana que segueixis diverses recomanacions. Pren nota:

 1. Coneix i considera els gustos i aficions dels teus fills.
 2. Negocia amb ells les diverses activitats que pugueu dur terme.
 3. Proposa activitats que els agradin a tots els membres de la família.
 4. Convida als amics dels teus fills a realitzar activitats amb vosaltres.
 5. Escolta i accepta les activitats que proposen.
 6. Parla positivament d'altres activitats que ja s'hagin realitzat.
 7. Enganxa una activitat amb la següent.
 8. Facilita un clima adequat en l'activitat que porteu a terme.
 9. Reforça i dóna suport qualsevol proposta d'activitats que els teus fills realitzin.
 10. Intenta no fer crítiques sobre les activitats que els teus fills proposen.
 11. Pensa en positiu: en el moment de decidir quines propostes fer i com enfocar-les.

La gestió d'aquests moments d'oci amb els teus fills els estarà obrint un gran ventall de possibilitats, ja sigui en el desenvolupament de nous coneixements com en el d'aficions que es poden perllongar en el futur i fins i tot durant tota la vida. A més, estaràs ensenyant-los a aprofitar el temps lliure.

L'oci en família doncs, pot ser un gran espai d'aprenentatge de valors i normes per als teus fills mentre s'ho passen bé fent activitats que fan molt propera la teva relació amb ells.

Accés al document original:

Guía para familias. Ocio y tiempo libre. Comunitat de Madrid. [Data consultada: 27/01/2015]