Com comuniquen els nadons les emocions?

Com comuniquen els nadons les emocions?
14/11/2012

Coneix les principals emocions que experimenten els nadons, com es manifesten, quines situacions les provoquen i si podem identificar-les.
La Guía de la expresión del bebé , de l’Instituto del Bebé NUK, té com a objectiu conèixer les principals emocions que tenen els nadons, com es manifesten, quines situacions les desencadenen i si hi ha formes d’expressió característiques de cadascuna d’aquestes emocions, que puguin afavorir la seva correcta identificació per part dels pares o dels professionals de la salut.

En aquesta guia s’exposen les formes d’expressió de les emocions bàsiques: por, enuig, tristesa, fàstic, sorpresa i alegria, emocions sobre les quals, posteriorment, es desenvoluparà l’afectivitat. Es dedica un apartat especial al dolor, per la seva rellevant implicació en el benestar i en la salut del nadó.

Les emocions constitueixen un sistema d’alarma que ens avisa que alguna cosa important està passant. Per als nadons, suposa l’únic mitjà de comunicació ja que no tenen coneixements ni experiències per poder comunicar-se d’una altra manera .

Hi ha 4 elements fonamentals que conformen les emocions:

  • Sistema d’anàlisi: ens permet comprendre i interpretar què és l’important de tot el que passa al nostre voltant.
  • Sentiment o experiència subjectiva de l’emoció: fa referència als senyals d’avís conscients que es fan a través de les emocions per reclamar la nostra atenció sobre el que està passant.
  • Tendència a l’acció: donar resposta a les situacions de l’entorn que no són emocionalment importants.
  • Canvis en l’activitat del nostre sistema fisiològic.

Molt abans que el nen pugui comunicar-se verbalment, pot expressar-se mitjançant gestos i sons que revelen el seu estat d’ànim , reclamen atenció, mantenen el contacte interpersonal o avisen de l’existència de trastorns o desajustos.

Els gestos són una de les fórmules més eficaces de comunicació no verbal que faciliten la comunicació d’experiències afectives . Es tracta d’una comunicació genèticament programada, el que fa dels gestos un sistema molt eficient de comunicació, que ens permet ser capaços de sentir el mateix que la persona que expressa les seves emocions, és a dir, ens dota de la capacitat de ser empàtics. Els gestos facials estan relacionats amb l’experiència emocional, però també serveixen per comunicar-se amb els altres.

Per això, hi ha patrons comuns en l’expressió facial dels nadons, a més de manifestacions pròpies degudes a diferències personals, de sexe, edat i temperament, i en les experiències quotidianes viscudes (com, per exemple, la reacció que tinguin els pares davant les expressions dels nadons).

Les dues formes més característiques que té un nadó per expressar les diverses experiències afectives i comunicar diferents necessitats o demandes són riure i plorar , manifestacions dels estats de benestar i malestar, respectivament. Són la resposta a les emocions de to hedònic positiu davant situacions agradables, i la resposta a les emocions de to hedònic negatiu davant situacions perilloses o desagradables.

Tanmateix, el reconeixement de les emocions o demandes a partir de les expressions facials no és infal·lible . Cal atendre les condicions en què es presenten diversos gestos i el plor per identificar correctament tant les emocions com les necessitats del nadó.

La guia exposa amb més detall quins són els mecanismes d’expressió emocional del nadó i descriu quines capacitats cognitives desenvolupen en el nadó les emocions més comuns.

Font: http://www.uned.es/ca-pamplona/estudios/Desarrollo%20infancia1.pdf

Tema: