Com les avaluacions a les escoles poden detectar depressions en estudiants

06/04/2022

Més de 2 milions de joves als Estats Units han patit recentment una depressió severa, però menys del 30% ha rebut un tractament constant i adequat a la seva salut mental. 

Al mateix temps, el percentatge estimat d'adolescents entre 12 i 17 anys que han tingut un episodi depressiu important durant l’últim any ha augmentat del 8% el 2010 al 15,7% el 2019. La pandèmia només ha empitjorat les preocupacions sobre la salut mental dels joves, ja que les restriccions socials i el tancament d'escoles han provocat un major aïllament. Però quina és realment la situació actual?

Estat Nacional d’Emergència en Salut Mental Infantil

Des del març de 2020 a l'octubre del mateix any, la proporció de visites al servei d'urgències relacionades amb la salut mental d’infants entre 5 i 11 anys va augmentar un 24% en comparació al 2019. Igualment, les consultes entre els joves de 12 a 17 anys van créixer un 31%, segons un informe de novembre de 2020 dut a terme pels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties. A l'octubre, l'Acadèmia Americana de Pediatria, l'Acadèmia Americana de Psiquiatria Infantil i Adolescent i l'Associació d'Hospitals Infantils van declarar conjuntament un "Estat Nacional d'Emergència en Salut Mental Infantil".

Necessitat d’avaluacions universals

Un estudi recentment publicat a la revista JAMA Network Open de l’Associació Americana de Medicina, indica que dur a terme una avaluació universal en tots els nens i nenes a l'escola pot ajudar a detectar depressions abans que la situació s’agreugi. 

L'estudi, el primer assaig clínic aleatori a gran escala que avalua exclusivament el cribratge de la depressió en estudiants de secundària dins l'entorn escolar, ha ofert un resultat on s’evidencia que centrar-se en tots els estudiants enlloc de només alguns, pot identificar més casos que passen desapercebuts però que poden necessitar tractament.

Les evidències de l’estudi

L'assaig va incloure 12.909 estudiants de 14 escoles de secundària de Pennsilvània i es va dur a terme del 6 de novembre de 2018  fins al 20 de novembre de 2020.

Els estudiants es van dividir en dos grups. Un grup va rebre exàmens específics per a la depressió basats en els comportaments individuals observats, mentre a l’altre grup tots els alumnes van ser seleccionats mitjançant un qüestionari.

L'estudi va trobar que els estudiants que van ser examinats universalment tenien gairebé sis vegades més probabilitats de ser identificats amb símptomes de trastorn depressiu i dues vegades més probabilitats de començar el tractament en comparació amb els seus companys que no van ser examinats universalment.

El doctor Deepa Sekhar, autor de l’estudi, pediatra i professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat Estatal de Pennsilvània, afirma que la detecció universal dels estudiants per detectar la depressió podria ajudar a abordar la creixent necessitat entre els joves de serveis de salut mental, reduint el nombre de joves amb depressió que mai arriben a ser diagnosticats.

La importància de les escoles

En aquest assaig clínic aleatori, el cribratge universal va augmentar amb èxit la identificació dels símptomes depressius i l'inici del tractament entre els adolescents, confirmant el valor d'aquest enfocament per abordar aquesta preocupació creixent de salut pública. 

Dur-lo a terme a les escoles és fonamental perquè aquestes creen un entorn més equitatiu per a la detecció, ja que la majoria dels adolescents assisteixen a classe, independentment de la raça, l'ètnia i l'estat socioeconòmic. Tot i això, malgrat els beneficis potencials de les proves universals, Sekhar adverteix que les escoles han de tenir la capacitat de gestionar el possible augment de la necessitat de serveis de salut conductual a mesura que s'identifiquen més estudiants amb símptomes de depressió.

Compromís de pares, mares i societat

És sorprenent el fet que en més del 40% dels casos amb un resultat positiu, els estudiants no van iniciar un tractament per manca de consentiment dels pares o del propi estudiant. És possible que pares i mares no donin el consentiment si no veuen que els resultats acadèmics del seu fill estan en perill. Això reafirma l’evidència de que és necessari augmentar l'alfabetització en salut mental de pares i adolescents, alhora que cal abordar l'estigma social i racionalitzar els processos de consentiment dels pares. 

Així mateix, els resultats tenen implicacions polítiques significatives en termes de legislació, pel que fa als exàmens de salut mental dels adolescents, el consentiment i els serveis de seguiment.

Accés a les fonts de consulta:

More Depression Screening at School Can Help Kids Get Treatment. US News.

Screening in High Schools to Identify, Evaluate, and Lower Depression Among Adolescents. JAMA Network.