Com assegurar-se de que una joguina és segura?

27/11/2014

Una joguina segura és aquella que, tenint en compte el comportament habitual dels nens, no posa en perill la seguretat i la salut dels seus usuaris ni de terceres persones quan es fa un ús correcte.

Una joguina és segura quan compleix la normativai informa eficaçment dels aspectes d'ús i de les situacions de risc en el seu ús inadequat o de les precaucions que cal prendre. A més, hem d'assegurar que la joguina també respongui a les expectatives de joc en funció del seu valor lúdic i educatiu.

Actualment podem trobar al mercat centenars de productes dirigits a enriquir el joc dels nens. Alguns d'aquests productes constitueixen excel·lents propostes, però d'altres no són tan bones idees.

Davant l'allau d'ofertes cal establir uns criteris que ens orientin i ens ajudin a determinar quins són els que ofereixen millors possibilitats de jocinteressant per als nostres nens:

De què estan fets?

Els criteris materials ens permeten valorar la qualitat de la joguina en funció de la seva composició material i de la idoneïtat del seu disseny pel que fa al tipus de joc que proposa i l'edat del nen i la nena a qui s'adreça.

El valor educatiu

Els criteris psicopedagògics són aquells que ens permeten valorar la qualitat de la joguina segons el seu valor educatiu.

Actualment no hi ha cap normativa que reguli o qualifiqui la qualitat psicopedagògica dels materials de joc que posem a disposició dels nens, però, des de la perspectiva de joguina segura, hi ha algunes claus que poden ajudar-nos a valorar aquest paràmetre.

Que divertits!

Els criteris lúdics són aquells que ens permeten valorar la qualitat de la joguina en funció de la seva capacitat de divertir i entretenir el nen i la nena.

No hi ha fórmules precises que determinin si la joguina és divertida. Cada nen i cada nena té els seus propis gustos. El que diverteix a un no té per què seduir a un altre, però sí que podem oferir algunes orientacions a tenir en compte.

Entre valors camina el joc

Aquests criteris ens orientaran respecte a la qualitat de la joguina en funció de l'adequació dels continguts i els valors que transmet. Les joguines són representacions en miniatura del món que ens envolta, que brinden al nen la possibilitat d'imitar, reproduir i representar les activitats que desenvolupen els adults que estan al seu costat.

Abacus Cooperativa dóna molta importància a la seguretat en les joguines com a criteri clau en l'elecció d'una joguina per a nens i nenes. És per això que recull al web Joguina Segura un seguit de recomanacions. Podreu trobar una àmplia selecció d'aquests productes al Portal online d'Abacus.

Article realitzat per: