Com afecta una lesió cerebral al rendiment acadèmic?

11/12/2015

Si un nen que ha patit una lesió o traumatisme cranial i està un temps apartat de les aules, els experts aconsellen oferir-li una atenció especial quan torni. En què consisteix i quant temps requereix aquesta atenció especial?

Un grup d'especialistes de la revista Pediatrics ha desenvolupat un estudi per comprovar com es readaptaven a la vida escolar dels nens que tornaven després d'un llarg període, per haver patit una lesió cerebral. Els especialistes assenyalen que, encara que s'ha escrit molt sobre la rehabilitació física dels petits i sobre quan poden tornar a l'esport, se sap poc sobre com poden tornar al ritme que l'escola exigeix.

Després de la investigació, la conclusió principal ha estat que aquests estudiants poden necessitar una atenció especial i personalitzada per posar-se al dia. Si no ho fan, apareixen importants dificultats cognitives en un nombre important de casos, com ara baixa capacitat per adaptar-se als nous mètodes apresos, ja dominats pels companys, o la limitació per recordar tot el que ja s'havia après.

Davant d'aquesta situació, els experts aconsellen una sèrie de pautes, que el centre d'ensenyament d'aplicar sempre que es trobi amb un cas d'aquestes característiques. A més, un seguiment especial per part dels pares també és necessari.
  • Parar atenció especial a l'alumne que ha patit la lesió, ja que si no es posa al dia les dificultats cognitives podrien durar tot el curs.
  • Per a la majoria d'alumnes (que es recuperen en 3 setmanes o menys) s'aconsella que rebin suport acadèmic individual, encara que no cal un pla preestablert.
  • Per a un alumne que ha tingut una lesió amb una durada superior a les 3 setmanes pot ser necessària la col•laboració d'un especialista, o fins i tot un pla personalitzat.
  • Cal la cooperació entre els docents, els pares i l'equip mèdic, en cas que l'alumne segueixi necessitant tractament o atencions particulars.
  • És recomanable deixar de banda les activitats extraescolars fins que el petit hagi recuperat totalment el seu nivell curricular. 
Les commocions són més freqüents del que semblen, ja que poden donar-se fins i tot en nens que no han perdut la consciència en l'accident que l'ha provocat. Als Estats Units, per exemple, es detecten 1,7 milions de casos a l'any.
 
Els pediatres responsables de l'estudi han assenyalat que, si bé el seguiment mèdic d'aquests nens és correcte, moltes vegades no es para atenció a la recuperació en l'àmbit dels estudis. Els símptomes més típics que pot tenir un alumne, fins i tot encara que hagin transcorregut setmanes després de la commoció, són: mal de cap, visió doble o borrosa, més problemes per concentrar-se, més problemes per memoritzar, etc.
 
Els experts assenyalen ara com a fonamental reforçar les classes dels nens que tinguin algun d'aquests problemes, tan aviat com es detectin, abans que puguin empitjorar.

Referència bibliogràfica:

Returning to Learning Following a Concussion. Pediatrics. 2013