Com afavorir que els nostres fills tinguin relacions d'amistat sanes

13/12/2021

Com a pares és important tenir present que a l'adolescència el grup d'iguals i els vincles que s'estableixin entre ells, així com els conflictes que es generin, són molt importants per al desenvolupament. Els adolescents necessiten poder-se identificar amb els seus iguals i compartir les seves experiències amb ells per construir una personalitat sana i definir així la seva identitat més enllà dels vincles establerts dins del nucli familiar.

Aquest distanciament dels fills durant l'adolescència pot generar por als pares i la sensació de la pèrdua de control sobre el benestar i les eleccions dels nostres fills. Més enllà d'exercir un control més gran sobre la vida dels nostres fills hem d'aprendre a respectar els seus espais i la seva intimitat.

Així doncs, durant l'adolescència el tipus de relació que establim amb els nostres fills, com els eduquem i la comunicació amb ells tenen un paper determinant en com es relacionaran amb els seus iguals i en la confiança que tinguin en nosaltres per parlar del que els preocupa en relació amb el dia a dia i les amistats. Hem de tenir en compte que som un model de comportament per als nostres fills que afavorirà que sàpiguen triar aquelles relacions que els facin sentir bé i respectats si nosaltres ens hi relacionem de la mateixa manera.

Hem de tenir en compte que la comunicació amb els fills és una eina clau per conèixer-los millor, saber quina és la seva visió de les relacions, quines expectatives tenen en relació amb aquestes, què és important per a ells i com entenen el món. Si ens comuniquem amb els nostres fills des de la confiança i la comprensió, escoltant i validant les seves experiències i opinions, evitant acusacions, retrets o prohibir-los que es relacionin amb certes persones, però sí establint límits ferms i expressant clarament allò que no ens sembla adequat o fins i tot perillós, afavorirem que els nostres fills recorrin a nosaltres davant d'un problema i puguem ajudar-los i guiar-los.

Què podem fer com a pares per ajudar els nostres fills a relacionar-se de manera saludable?

  1. Motivar el nostre fill perquè explori diferents interessos, que tingui diferents amistats i es relacioni amb gent variada. També animar-lo a practicar activitats que fomentin valors positius i on conegui nous amics, com ara l'esport.
  2. Fomentar que el nostre fill assumeixi responsabilitats i que es faci càrrec de les conseqüències de les seves accions. Ensenyar-lo a defensar les seves opinions, gustos i eleccions, encara que no sempre les compartim, i acompanyar-los en les seves equivocacions.
  3. Interessar-nos per les seves amistats, conèixer els pares i fins i tot quins llocs freqüenta sovint sense exercir un control excessiu d'on es troba a cada moment. 
  4. No criticar mai les amistats del nostre fill. És millor criticar accions i comportaments concrets que hagin tingut els seus amics, però sense criticar-los directament afavorint que el nostre fill reflexioni sobre aquestes conductes sense sentir-se atacat.
  5. Ensenyar-lo com relacionar-se, com resoldre una situació de conflicte, com dir que no, abans que decidir apartar-lo de les seves amistats o d'aquelles persones que no ens agradin.
  6. Confiar en els nostres fills i afavorir-ne l'autonomia i l'adquisició de recursos per afrontar i resoldre les diferents situacions que se li presentin per tal de promoure una autoestima sana.

A tall de conclusió, l'adolescència és un període de desenvolupament i construcció de la pròpia personalitat i per això cal que els nostres fills adquireixin més autonomia, construeixin vincles amb els seus iguals i comencin a prendre decisions també respecte quins amics trien tenir. Com a pares, els hem d'acompanyar i mantenir una comunicació fluida amb ells sempre des del respecte, l'escolta i la comprensió i alhora respectant les amistats, la necessitat d'independència, les eleccions i les aficions.

D'aquesta manera construirem una relació de confiança que permetrà que els puguem acompanyar i guiar davant de qualsevol problema que hagin d'afrontar i ensenyar-los com resoldre'l confiant en el seu criteri i assumint que cometran errors.

Àrea de Salut Mental

Àrea de Salud Mental

Ingrid Tortadès. Psicòloga clínica. CSMIJ de Granollers.

Ester Camprodon. Psicòloga pediatrica. Área de Salud Mental.