Cinc mesures bàsiques per a una casa lliure de tòxics

11/03/2014

Si bé molts pares intenten minimitzar perills a casa cobrint els endolls o col·locant barreres davant les escales, hem de prestar atenció també a un altre tipus de perills derivats de productes químics: menys visibles però tòxics.

Els productes químics juguen indubtablement un paper important a les nostres vides, però han de ser tractats amb precaució, i més si són tòxics. Els nens són més vulnerables a aquests agents, ja que el cervell es troba encara en formació, i l'exposició a certes molècules pot alterar-la causant trastorns del neurodesenvolupament.

Tot i que sovint no sempre és obvi, la llar està plena de productes que contenen components tòxics, des dels detergents o netejadors fins polidors de mobles, piles, insecticides, envasos de metall, de plàstic, etc.

És important reduir al màxim els productes amb agents tòxics a casa o, si més no, l’exposició als nens. També és aconsellable reduir-ne la freqüència d’ús.

Llegir l'etiqueta dels productes sobre què contenen o quin ha de ser-ne l’ús adient hauria de ser la norma abans de decidir-se a comprar o utilitzar un producte. Si hi ha dubtes sempre es pot preguntar al venedor o a algun expert sobre el tema.

Un cop comprat, és important seguir les instruccions d'ús, i no barrejar mai diferents productes.

Aquestes mesures també són vàlides si estàs embarassada, ja que la inhalació de certes substàncies també pot ser perjudicial. A l'hora de rebutjar aquests productes, cal fer-ho de forma segura, dipositant-los al contenidor corresponent si escau, o portant-los al centre de tractament de residus en el cas dels més perillosos (piles, bateries, electrodomèstics espatllats, aparells amb coure o alumini, etc.).
 
A continuació es detallen les 5 mesures bàsiques que es per a que l'habitatge sigui un espai lliure de tòxics: 
  1. Mantenir la llar lliure de pols: la pols és portadora de diminutes partícules en suspensió que, encara en proporció petita, són perjudicials per als pulmons i per al cervell en desenvolupament. El mètode més eficaç és passar-hi l’aspirador diàriament. És especialment important mantenir netes i segures les zones de joc, d'aprenentatge i de la vida diària, sobretot la cuina i el bany.
  2. Utilitzar productes de neteja ecològics: és a dir, netejadors que no continguin molts agents químics ni perfums. El bicarbonat sòdic, per exemple, és suficient per higienitzar cuines i banys, i l'aigua amb vinagre neteja bé terres i finestres. Algunes de les substàncies tòxiques més conegudes són: amoníac, àcid sulfúric o fosfòric, sosa càustica, clor, formaldehid i fenol.
  3. Reduir l'ús del plàstic: es desaconsella emprar-lo al microones, fins i tot encara que estigui indicat per a aquest electrodomèstic. Els envasos de plàstic poden desprendre poc a poc partícules que són perjudicials (s'han de reciclar ràpidament després del seu ús). És recomanable evitar peces de la casa fetes de policlorur de vinil (PVC ).
  4. Si cal fer obres, aïllar aquesta zona de la casa: per dos motius. Primer, perquè genera més pol·lució, i segon, perquè solen haver-hi productes tòxics com pintures, dissolvent, etc. que són molt nocius per a la salut.
  5. Els productes tòxics, sempre ben lluny de l'abast dels més petits: si cal guardar productes una mica més tòxics, s'han de deixar sempre a llocs als quals no puguin accedir, com portes tancades amb clau, armaris amb tancament o altells i armaris als quals no hi puguin arribar. Sempre és millor dipositar-los en envasos hermèticament tancats. Aquestes mesures inclouen també els medicaments i les escombraries, que s'han de guardar en un recipient segellat.

Si malgrat totes les precaucions sospites que el teu fill pot haver entrat en contacte amb alguna substància perillosa (per ingestió, inhalació, contacte amb la pell, etc.) consulta com actuar en cas d'intoxicació i busca atenció mèdica tan ràpid com sigui possible.

Referències bibliogràfiques:

Productos Tóxicos en su Hogar. Children’s Environmental Health Network. 2009 

Matey, P. Los cinco enemigos tóxicos de los niños. El Mundo Salud. 2011 [acceso: 4-3-2014]. Disponible en: 

Andrews, E. Productos tóxicos de uso doméstico. Cooperativa de Extensión de la Universidad de Wisconsin.