Canvi climàtic: augmenten les al·lèrgies en nens cada vegada més petits

23/05/2016

El canvi climàtic se sol relacionar amb problemes ambientals d'àmbit global com la fusió del gel dels pols o la pèrdua de biodiversitat.

No obstant això, les emissions de gasos d'efecte hivernacle provocades per la crema de combustibles fòssils tenen un efecte més proper i immediat sobre la salut perquè degraden l'aire que respirem a les ciutats. A més, l'escalfament global també està incrementant els casos d'al·lèrgies en nens cada vegada més petits.

Un dels motius de l'augment progressiu de les al·lèrgies és que la pujada de les temperatures mitjanes a la superfície del planeta està allargant i intensificant les èpoques de pol·linització. La reducció de les precipitacions durant aquests períodes, al seu torn, també agreujaria els efectes sobre la salut.

Aquesta incidència s'ha detectat en la població infantil amb menor edat, a causa, probablement, de la seva vulnerabilitat al deteriorament de l'entorn. Un de cada cinc nens d'entre 13 i 14 anys és al·lèrgic al pol·len, però els experts ja han observat que els casos estan apareixent des dels tres anys d'edat.

Símptomes de que els teus fills pateixin al·lèrgia

En el període comprès entre febrer i juny és quan es registren les majors concentracions de pol·len. En conseqüència, com a pare, durant aquests mesos hauràs d'observar si els teus fills pateixen algun indici de rinitis, conjuntivitis o asma. Per a això, han de presentar algun d'aquests símptomes:

  • Picor i malestar nasal, ocular o de la faringe a nivell del paladar.
  • Llagrimeig i esternuts.
  • Secreció i obstrucció nasal.
  • Tos o obstrucció bronquial.

Perquè els petits facin front amb més comoditat als efectes de les al·lèrgies al pol·len, la Societat Espanyola d'Inmunologia ha preparat un decàleg de consells per a les famílies. Entre ells, destaquen:

  1. Evitar sortir al camp, parcs o jardins, i no acudir a zones de gespa.
  2. Aïllar finestres i balcons amb material plàstic per evitar que es filtri el pol·len, i netejar diàriament aquests accessos amb un drap humit.
  3. Mantenir tancats els contactes amb l'exterior de les habitacions el major temps possible. En el cas dels viatges amb cotxe, evitar també les finestres obertes.
  4. Polvoritzar aigua cap al sostre de l'habitació un parell d'hores abans d'anar a dormir i després tancar la porta.
  5. Eliminar elements com peluixos o catifes que puguin acumular pol·len i fer la neteja de casa sense sacsejar, millor amb aspiradora o baietes humides.

Els efectes de la contaminació

La major freqüència de les al·lèrgies en general i dels problemes respiratoris, i fins i tot cardiovasculars, s'ha vinculat, a més, amb els nous estils de vida, caracteritzats per l'excés d'higiene, els entorns urbans en els quals cada vegada viu més volum de població i, especialment, els efectes de les emissions dels vehicles, sobretot de les partícules més petites, molt més nocives per a la salut.

Un estudi realitzat en diversos països europeus indicava que un nombre molt important de nous casos de malalties respiratòries i un 6% de la mortalitat vinculada amb aquest tipus de patologies pot ser atribuït a la contaminació atmosfèrica. Paral·lelament, es subratllava que la meitat d'aquest impacte es devia a la contaminació emesa pels vehicles de motor, amb més responsabilitat que la producció energètica, la climatització o el tractament de residus.

La Comissió d'Economia de Nacions Unides per a Europa adverteix que tant els científics com els polítics haurien de deixar de seguir tractant la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic com problemes diferents, atès que tots dos estan molt estretament relacionats. A més, en gran mesura, són deguts a l'increment en l'ús de combustibles fòssils, que al seu torn tenen una incidència directa sobre la salut de la ciutadania.

Accés a les fonts de consulta:

Los casos de alergia aumentan en niños cada vez más pequeños por el cambio climático. Infosalus. [Data de consulta: 23/05/2016]

Contaminación atmosférica, cambio climático y salud. Revista Española de Salud Pública. [Data de consulta: 23/05/2016]