Cal que em preocupi si la pubertat arriba abans del que espero?

16/12/2013

Les estadístiques ho indiquen clarament: la pubertat arriba cada vegada abans en les nenes. Així, tant a Europa com als Estats Units, comença a considerar-se normal que els primers signes de maduresa sexual apareguin al voltant dels nou anys. Tot i que en molts casos això no porta problemes, és important controlar els símptomes de pubertat precoç, per evitar que hi hagi problemes majors en el futur.

El primer indici de la pubertat sol ser l’aparició del botó mamari, és a dir, una lleugera elevació de la mama i el mugró en forma de monticle. És reconeixible perquè va acompanyat d’un augment de la sensibilitat de la zona, i en ocasions pot fins i tot ser una mica dolorós. Des d’aquest primer signe fins a la primera menstruació solen passar uns 2,5 anys de mitjana, tot i que és variable. De fet, s’ha comprovat que en nenes amb antecedent de baix pes en néixer aquest període tendeix a abreujar-se.

Com a directriu general, la mitjana de l’aparició de la pubertat se situa al voltant dels 12,7 anys. Es pot considerar que aquesta és precoç si comencen a aparèixer els primers trets sexuals al voltant dels vuit anys. La pubertat es classifica en dos tipus:

  • Central (o GnRH-dependent *): És la que apareix en el 90% dels casos. Comença amb un desenvolupament mamari molt accelerat, acompanyat a vegades de pèl públic. La primera menstruació no es produeix fins que els pits estan ja molt desenvolupats.
  • Perifèrica (o GnRH-independent): És minoritària, tot i que els símptomes són una mica més aparatosos. Es caracteritza per un desenvolupament mamari molt accelerat, que pot anar acompanyat de sagnat vaginal freqüent. Precisa control mèdic, per evitar que es produeixin anèmies o altres anomalies.

En la majoria de casos, els símptomes no són preocupants, però això no vol dir que no necessitin tractament. L’especialista (generalment un endocrinòleg pediàtric) haurà d’indicar si la nena afectada ha o no seguir algun tractament, mitjançant fàrmacs o altres eines, en funció de la gravetat del cas.

Algunes nenes poden presentar pubarquia precoç. Consisteix en l’aparició de borrissol al pubis i en els llavis majors, poc després dels cinc anys, que pot anar acompanyada de l’aparició de borrissol axil•lar. Precisa de seguiment mèdic, especialment si la nena va presentar baix pes en néixer, ja que s’ha observat que pot anar acompanyada d’altres trastorns en l’adolescència, com per exemple la síndrome d’ovari poliquístic. El seguiment mèdic s’ha de mantenir fins a tres anys després de la fi de la pubertat.

Un altre trastorn d’aquest tipus és la telarquia precoç, un creixement dels pits abans del normal. Es dóna fins i tot abans que els anteriors, durant els dos primers anys de vida, però tot i això molt pocs casos precisen de tractament. La mama no arriba a desenvolupar-se del tot, ni el mugró adquireix la corresponent pigmentació.

Quines són les causes?

Entre les principals raons d’aquest avaçament es troben el sobrepès, l’obesitat i la presència de certes substàncies tòxiques en l’ambient que poden desencadenar aquesta malaltia en els menors.

També es pot deure a conseqüència de tumors o creixements dels ovaris, les glàndules adrenals, la glàndula pituïtària o el cervell. Altres causes poden ser anomalies del sistema nerviós central, antecedents familiars de la malaltia o certs síndromes genètiques poc comuns. En molts casos, no es pot determinar la causa del trastorn.

Per prevenir l’avenç puberal, s’aconsella controlar l’alimentació perquè sigui «el més natural possible» i s’aconsella que pares i professionals «estiguin pendents» dels canvis que es produeixen en els seus fills, ja que la pubertat precoç «és un problema que cal tractar» i com més aviat es detecti, més beneficis tindrà per als nens a llarg termini.

Referències bibliogràfiques

Ibáñez Toda, L. Hospital Sant Joan de Déu. Pubertat precoç i avançada en nenes. Taula rodona: "Endocrinologia". 7è Curs d’Actualització en Pediatria 2010, 4 febrer 2010 [accés: 15 maig 2013].

*GnRH: Hormona alliberadora de gonadotropina