En bicicleta: els nens han d'emprar sempre casc

18/09/2013

La majoria dels nens i joves morts en accidents de bicicleta van perdre la vida a causa de lesions al cap. L'Associació Espanyola de Pediatria és clara i contundent en el consell: nens i adolescents han de portar casc sempre que utilitzin la bicicleta.

La recomanació és vàlida tant per a la carretera com per a la ciutat, encara que la llei no ho obligui en aquest últim cas.

No només cal emprar el casc; a més, s’ha de fer de forma correcta. Un casc pot no ser eficient si no està degudament homologat. Si la fabricació és adequada, serà lleuger, fàcil de treure i posar i en permetrà l’ús amb ulleres. A més, un casc idoni ha de complir els següents requisits:

  • Permetre una visió frontal de com a mínim 105 graus a dreta i esquerra, 25 graus cap amunt i 40 graus cap avall.
  • Estar ben ajustat, d’acord amb la talla de l’usuari, i estar correctament embuatat per protegir correctament qualsevol cap.
  • No tenir desperfectes. Els cascos vells o malmesos s’han de reemplaçar.

Una vegada més, els adults juguen un paper destacable en els hàbits que es pretén inculcar als nens. Els pares hauran d’emprar el casc sempre que facin servir la bicicleta acompanyats dels fills.

L’Associació Espanyola de Pediatria recorda en aquest document que també han de prendre precaucions quan els menors viatgin com a passatgers. La cadira que ocupin ha d’estar correctament homologada i fixada a la bicicleta, i per descomptat el casc en aquest cas és també imprescindible. L’ocupant ha de tenir entre un i set anys, i el conductor serà sempre un major d’edat.

L’eficiència del casc per minimitzar les lesions dels ciclistes està provada i és una recomanació de tots els pediatres. De fet, cal recordar que és un dels pocs elements de seguretat activa que tenen els usuaris de bici a la seva disposició.

Referència bibliogràfica:

Utilización de los cascos de bicicleta en la infancia y la adolescencia. AEPED.