Els beneficis de l'esport en nens amb alguna malaltia crònica

02/03/2015

L’exercici, ja sigui competitiu o a nivell de joc, es bàsic durant la infància.

Esports de grup, com el futbol, el basquet o el voleibol, en parella, com el tenis o les arts marcials, o individuals, com la natació o l'atletisme, aporten beneficis clars no només en el rendiment cognitiu del nen, sinó també en l’acadèmic i en el benestar psicològic. 

La pràctica d’activitat física organitzada és imprescindible per mantenir i millorar la capacitat funcional del teu fill, afavorir el seu creixement i desenvolupament, propiciar les relacions socials i retardar la progressió de malalties cròniques o de les seves complicacions.

L’esport millora la seva salut òssia, força muscular, equilibri i flexibilitat, entre molts d’altre beneficis que milloren la seva qualitat de vida. 

L'esport en els malalts crònics

Però hi ha malalties que poden limitar la pràctica de l’activitat física? Si el teu fill pateix una dolencia crònica ha d’evitar l’esport en general o alguna disciplina en concret?

Una revisió medicoesportiva adequada, sobretot si el teu fill pateix una patologia crònica, ha de permetre adaptar el tipus d’educació física a les seves necessitats especifiques.

Si bé és cert que en alguns casos la pràctica d’esports de contacte està contraindicat o limitat: nens amb pèrdua de visió, insuficiència renal, hepàtica, pulmonar, suprarrenal i cardíaca; malalties infeccioses cròniques, hipertensió arterial de base orgànica,inflamacions del sistema muscluoesquètic, etc. Tampoc és recomanable la practica d’esports aquàtics en casos d’epilèpsia no controlada.

Asma

Si el teu fill pateix asma i aquesta està controlada, l’exercici pot millorar el rendiment dels seus pulmons, enfortir els músculs respiratoris i reduir la gravetat de les crisis. Consulta amb el teu pediatre si cal administrar algun inhalador prèviament. 

Realitza escalfaments i evita esport a l’aire lliure els dies de molt fred o molt vent, o els dies que ja hagis tingut símptomes d’asma. Evita l’activitat física a l’exterior els dies amb major concentració de pol·len si el teu fill n’és al·lèrgic.

Algunes vegades l'exercici desencadena símptomes d'asma. Això s'anomena asma induïda per l'exercici (AIE). Els símptomes de l'asma induïda per l'exercici són tos, sibilàncies, una sensació d'opressió al pit o manca d'alè. La majoria de les vegades, aquests símptomes comencen poc després que el nen deixi de fer exercici

L’entrenador ha de saber que el nen té asma i conèixer el seu pla d'acció.

Discapacitat intel·lectual (DI)

Els nens amb DI presenten uns paràmetres cardiovasculars pobres, però aquests valors poden millorar gràcies a l'activitat física.

L’esport, adequat a les possibilitats del nen, facilitarà que aquest se senti integrat amb la resta de companys. Si la seva discapacitat ho impedeix cal cercar altres activitats multiesportives adaptades i flexibles, tal i com requereix la seva situació.

A l'hora de prescriure esport per al nen amb DI, caldrà tenir en compte la intensitat de l'activitat, les condicions del medi ambient i el risc de lesions.

L’esport d’equip ajuda al nen a reconèixer la seva pròpia malaltia, a alliberar tensions i a afrontar l'estrès, a part de relaxar i aixecar l'ànim.

Diabetis

L'exercici és una part important del control de la diabetis, ja que ajuda al cos a utilitzar la insulina, crema calories i desenvolupa els músculs, el que ajuda a assolir i mantenir un pes saludable.

A més, redueix el risc de cardiopaties i d'alguns tipus de càncer. Ara bé, els nens amb diabetis tipus 1 no han de fer exercici si tenen cossos cetònics a la sang. En aquestes circumstancies, l'exercici pot empitjorar les coses i pot provocar malestars.

Assegura’t que el teu fill porti sempre a sobre aigua i alguna cosa per picar a mà. 

Consell per al nen amb una malaltia crònica que vulgui practicar esport 

L’Hospital Sant Joan de Déu compta amb la nova Unitat privada de medicina de l’esport, on s’ofereix una atenció mèdica altament especialitzada a nens i joves, de 9 a 25 anys, que practiquen esport i que tenen probabilitat de patir lesions puntuals o un trastorn crònic.  

L’equip mèdic de la unitat aporta consell per a aquells nens que pateixen una malaltia crònica i vulguin realitzar la pràctica d'algun esport o se'ls hi recomani com a teràpia, valorant cada cas de forma individual.   

Aquest és el primer servei a Barcelona especialitzat en medicina de l’esport i traumatologia en edat pediàtrica i juvenil. Compta amb especialistes amb gran experiència en el seguiment i tractament de joves esportistes, a entitats com la Masia del FC Barcelona i el CAR de Sant Cugat

Com demano cita?

Si vols més informació o demanar cita:

Estem al C/Numància 7-9-13 (a prop de l'estació de Sants) 08029 Barcelona. Veure mapa 

Accés als documents originals

Beneficios de la práctica deportiva para niños. Fundación Española del Corazón. [Data de consulta: 24/01/2015]  

¿Pueden hacer deporte los niños y adolescentes con asma? Kidshealth. [Data de consulta: 20/01/2015] 

L'activitat física millora l'aprenentatge i el rendiment escolar. Quaderns FAROS. FAROS Sant Joan de Déu.  [Data de consulta: 15/01/2015]