Beneficis d'ensenyar a programar als nens

06/06/2017

Estem vivint en un món dominat per la programació. Les nostres trucades telefòniques passen a través de xarxes controlades per ordinadors, els televisors estan connectats a internet, la gent ha deixat d’utilitzar mapes per orientar-se a través de webs i podem comprar qualsevol cosa, en qualsevol moment, en una botiga online.

És evident que el món és cada cop més digital, probablement les cases dels nostres fills funcionaran amb un comandament a distància i els cotxes es conduiran sols i, no obstant això, estem ensenyant als nostres nens i nenes a dominar els codis de programació?

Codificar: la “nova alfabetització”

La programació és el llenguatge del nostre món. En el futur, no conèixer el llenguatge dels ordinadors serà com ser analfabets. Per això és fonamental que els nens i nenes d’avui aprenguin a programar i aquest és un repte que ha d’assumir el sistema educatiu actual.

Ensenyar a programar és oferir-los la oportunitat de dir a un ordinador, app, telèfon o pàgina web què vols que faci per tu. Alguns educadors o experts ho anomenen “la nova alfabetització”, un tema tan important, que cada nen hauria de tenir els coneixements bàsics per poder adaptar-se als canvis vertiginosos als que estem sotmesos en l’actualitat.

I això no vol dir que haguem de formar a les properes generacions perquè treballin com a enginyers de programació. Es tracta de promoure el pensament computacional per resoldre problemes i ensenyar una nova manera de pensar, basada en el model informàtic que t’ensenya com fer front a grans problemes descomposant-los en una seqüència de problemes més petits i manejables.

És una habilitat que tothom hauria d’aprendre, i ajudaria als nens i nenes a dominar tecnologies de tot tipus, i a resoldre problemes en gairebé qualsevol disciplina. 

Aprendre a programar a una edat primerenca: beneficis i resultats

Igual que aprendre a anar amb bicicleta, aprendre a codificar és més fàcil quan s'és jove. A partir dels 4 anys ja podem ensenyar als nens i nenes a programar. Valorem-ne els beneficis:

1.El codi informàtic és el llenguatge universal del planeta

Les persones que saben com codificar, seran capaços de comunicar-se a través dels països i cultures, ser innovadors, i resoldre problemes de manera més eficient, sense barreres que impedeixin el seu èxit. 

2. Beneficis educatius

Les escoles primàries utilitzen els ordinadors per realitzar proves i altres activitats, però un pla d'estudis dins l'escola que inclogui l’ensenyament de la programació informàtica, permet als alumnes aprendre el funcionament intern dels ordinadors bàsics.

Només coneixent com funciona un ordinador, els nens i nenes podran aconseguir que aquest faci el que ells li diuen que faci. 

3. El pensament computacional

El pensament computacional és la capacitat de comunicar els teus pensaments d'una manera estructurada i lògica. També és el procés de pensar i després resoldre problemes d'una manera metòdica que podrà ser replicat per una màquina. Els enginyers de programació, programadors i especialistes en logística, utilitzen aquest mètode de pensament per resoldre problemes.

Aquest tipus de pensament és una combinació de les matemàtiques avançades, el desenvolupament d'algoritmes i la lògica, i implica considerar un problema i descomposar-lo en passos d'una sola acció.

Cadascun d'aquests passos es gestiona de la manera més eficient possible. També hi ha un element d’abstracció en el pensament computacional, que permet als nens i nenes aprendre a passar d'una solució específica a un problema específic i generalitzar a altres situacions. El resultat és un canvi de paradigma en el pensament sobre com funciona el món.

4. La creativitat, fluïdesa de pensament

Els nens tenen ments creatives. La infinitat de maneres de plantejar un problema de codificació i la seva resolució, poden inspirar als nens a créixer.

Podem ensenyar als nens que la codificació és un tipus de narració. Hi ha un principi lògic, un desenvolupament i un desenllaç de la història i el programa. Aquestes habilitats també poden ajudar als nens i les nenes en la comunicació oral i escrita.

5. Borsa de treball

Les noves generacions hauran de saber llegir i escriure en forma tecnològica per tal de ser competitius en el futur mercat laboral. No programar serà comparable a no saber llegir, ja que la majoria dels treballs requereixen el coneixement d'habilitats informàtiques bàsiques.

Tot aquest conjunt de beneficis en l’aprenentatge de la programació a una edat primerenca, ajudarà als nens i nenes a obtenir avantatges a nivell de pensament, processament i comunicació. Habilitats que, més endavant, l’ajudaran a ser innovador en qualsevol professió.

A més, aprendre a programar és sinònim de diversió. Els petits podran programar els seus propis jocs i aquest és, sens dubte, un dels millors al·licients per introduir als nostres nens i nenes en aquest nou món.

Accés a les fonts de consulta

4 Benefits Of Learning Programming At A Young Age. eLearning Industry. [Data de consulta: 06/06/2018]

Why every child should learn to code. The Guardian. [Data de consulta: 06/06/2018]

Cool Products for Teaching Kids How to Code. Huffington Post. [Data de consulta: 06/06/2018]