Baby Led Weaning: en què consisteix aquesta tècnica d'alimentació?

14/09/2017

L'alimentació complementària guiada pel nadó, popularment coneguda com Baby Led Weaning, es basa en que sigui el mateix lactant el que s'alimenti portant-se el menjar a la boca, en comptes de ser alimentat amb una cullera per un adult.

En aquesta pràctica, el lactant s'incorpora aviat al menjar familiar i comparteix el seu menú, mantenint la lactància materna.

Alguns estudis observacionals de mida petita suggereixen que aquesta tècnica afavoreix els patrons d'alimentació, encara que no s'ha pogut demostrar si es plasma en efectes beneficiosos per a la salut.

La seva difusió sorgeix arran de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de retardar la introducció de l'alimentació complementària fins als sis mesos, en un moment en què el lactant ha assolit fites importants en el seu desenvolupament, el que faria possible que s'alimentés per ell mateix.

Alguns dels aspectes continguts en aquesta filosofia serien vàlids per a la majoria dels lactants, encara que és difícil acceptar-ho en la seva radicalitat (oposició als àpats amb cullera).

Els principals dubtes que es plantegen respecte a aquesta tècnica són saber si el lactant rep suficient varietat de nutrients i en una quantia suficient (per exemple de ferro), si hi ha risc d'ennuegament i si la tècnica és aplicable a tots els nens.

En l'actualitat no hi ha consens per part del Comitè de Nutrició de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) per recomanar la tècnica del Baby Led Weaning en nadons.

Accés a la font de consulta:

Guia per a una alimentació infantil saludable i equilibrada. Resolent dubtes, trencant mites i aclarint conceptes. 10º Informe FAROS. Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. [Data de consulta: 14/09/2017]