Avantatges de l'atenció sanitària en pediatria: el pilar de la salut dels nostres fills

12/01/2016

L'atenció primària de salut és aquella que presten professionals sanitaris (metges, infermeres, auxiliars, psicòlegs, llevadores, treballadors socials, odontòlegs...) en els centres d'atenció primària (CAP).

En el cas de la salut infantil, en el nostre àmbit sanitari a cada nen nounat se li assigna un metge pediatre i una infermera de referència al CAP corresponent al seu domicili. Tots dos són els responsables de realitzar els controls de salut, la vacunació sistemàtica i l'assistència sanitària del nen al seu CAP des del seu naixement fins als quinze anys, edat en què l'assistència sanitària passa a prestar-la el metge de família.

Aventatges dels CAP per a la salut dels nens:

L'atenció de salut infantil als CAP aporta molts avantatges, entre elles:

 1. És més propera i accessible al domicili familiar. El tracte continuat fa que el nen i la seva família coneguin al pediatre i l'infermera, la qual cosa agilitza l'atenció i resulta més fàcil per al nen, que està familiaritzat amb tots dos, i permet establir una relació de confiança.
 2. Assegura una continuïtat en l'assistència. El seguiment d'un problema de salut (febre, una ferida...) per un únic pediatre o infermera facilita la presa de decisions del professional sanitari i ofereix tranquil·litat a la família, que en altres circumstàncies pot rebre informació discrepant sobre el diagnòstic o el tractament si l'assistència és realitzada per més d'un metge.
 3. Una atenció dirigida a la prevenció i detecció precoç de malalties i a la promoció d'hàbits de vida saludables.
 4. L'atenció per un equip de professionals que assegura:
 • L'assistència en cas d'absència del seu pediatre.
 • L'atenció en cas de ser necessàries tècniques diagnòstiques o procediments senzills, com ara analítiques de sang i orina, embenats, cures de ferides, i en el cas d'alguns CAP, radiografies o atenció per altres especialistes sanitaris.
 • L'atenció sota uns protocols o guies clíniques d'equip basades en evidències científiques, que donin uniformitat i rigorositat a l'atenció sanitària que es presta.
 • Una derivació adequada i coordinada per a la valoració per altres especialistes pediàtrics, en cas de resultar necessari.

En general, tots els centres d'atenció primària públics compleixen aquests requisits, ja que estan subjectes a unes normes de funcionament i a uns controls de qualitat assistencial homogenis.

En el cas d'optar per una assistència privada, amb possibilitat de cobertures i prestacions més heterogènies, hem de valorar aquests i altres factors per realitzar l'elecció més adequada en cada cas.

 1. L'assistència coordinada amb altres serveis de la ciutat, com per exemple amb les escoles, on els professionals del CAP realitzen xerrades o tallers sobre salut i on es porta a terme la vacunació sistemàtica als 12 anys.
 2. Així mateix, molts CAP ofereixen periòdicament la possibilitat d'assistir a tallers per a pares, i alguns també per a nens, destinats a ajudar a les famílies a treballar i millorar els diversos factors que determinen la seva salut. Així, són freqüents els tallers sobre lactància materna, alimentació, activitat física, afectivitat, sexualitat, addiccions...
 3. També és important tenir en compte que l'atenció d'un nen amb una malaltia lleu (febre, símptomes catarrals o gripals, dolors lleus, diarrea...) al seu CAP implica un menor cost econòmic per a la sanitat pública que l'atenció que es presta en els serveis d'urgències pediàtriques, cada vegada més freqüentats per la seva accessibilitat, alhora que s'evita el col·lapse dels mateixos en èpoques d'epidèmia.