Avantatges i inconvenients de les famílies multigeneracionals

19/12/2016

Tot i que en la nostra societat la majoria de parelles tendeixen a tenir un o dos fills en comparació amb els tres o més que se solien tenir abans, les circumstàncies econòmiques i socials actuals estan donant lloc a altres formes de família.  Una d'aquestes noves formes de família és la família extensa o multigeneracional, en la qual els seus components pertanyen a tres o més generacions i que, de vegades, conviuen en un mateix domicili. 

Els problemes econòmics, la dificultat per trobar feina, la crisi de l’habitatge, les dificultats per fer front al pagament d’escoles bressol o cangurs, la necessitat que els avis tinguin cura dels néts, el fet que les persones grans no puguin viure soles, l’augment de la inestabilitat conjugal o la desintegració de les famílies nuclears que donen lloc a nous matrimonis, són factors que estan modificant l’actual mapa de relacions familiars i fent que el model de família multigeneracional sigui cada cop més freqüent.

Aquest model de família compta amb molts avantatges, però també implica complicacions i conflictes, i és important saber-los gestionar des de l'inici per tal que la família multigeneracional funcioni i prosperi.

Beneficis de la família multigeneracional

Són molts els beneficis d’aquests grups familiars en què conviuen juntes diverses generacions. En destaquen alguns:

 • Els membres de la família experimenten un alt nivell de vinculació emocional i proximitat entre les diferents generacions. Els nens són els principals beneficiats, ja que tenen molts contactes socials propers i reben l'amor des de moltes direccions.
 • Els avis proporcionen models importants en la socialització dels néts, alhora que els néts aprenen a tenir cura de la gent gran.
 • Passar temps amb els nens pot aportar un objectiu i significat a la vida dels més grans. Per exemple, les exigències físiques de mantenir-se al dia per estar amb els nens i ajudar en les tasques de la casa fa que se sentin útils i actius.
 • Els avis ajuden els néts donant-los atenció, alhora que ajuden els pares (en moltes ocasions en situació monoparental) quan se senten desbordats.
 • Les famílies multigeneracionals es beneficien econòmicament compartint despeses i ingressos
 • Els membres de la família es proporcionen companyia constant, així com ajuda per reduir la tensió i l'estrès dels problemes econòmics.

Inconvenients o dificultats de la família multigeneracional

Malgrat tots els beneficis que s’esdeven per aquesta convivència, també és cert que conviure en una família multigeneracional pot tenir els seus alts i baixos. 

 • El trasllat d’algun dels membres a una nova llar pot ser una situació difícil i tothom haurà d’involucrar-se per realitzar ajustos. 
 • Els membres de la família poden sentir-se estressats amb les noves obligacions, com tenir cura de pares ancians i de nens. 
 • S’hauran de  redefinir els rols, equilibrant les necessitats de les diferents generacions, l'espai, la privacitat, i la distribució de les responsabilitats de la llar
 • No totes les famílies multigeneracionals experimenten alts nivells de proximitat emocional. Algunes famílies multigeneracionals poden experimentar conflictes o desafecció en les relacions
 • Tot i els beneficis financers, la convivència en una llar multigeneracional també pot acabar tensant les relacions familiars.

Suggeriments per a una vida familiar multigeneracional feliç

A continuació us oferim alguns suggeriments que us poden ajudar a fer que l'experiència de viure en una llar multigeneracional sigui positiva per a tots els membres de la família.

 • És important establir el costum de celebrar reunions familiars amb regularitat. És un temps per compartir les preocupacions familiars, les alegries i els èxits, expressar els pensaments o sentiments, discutir temes i prendre decisions. Les reunions familiars funcionen millor quan tothom està implicat per mantenir una comunicació oberta i reduir els conflictes o malentesos.
 • Comunicar qualsevol assumpte de la llar amb tots els membres de la família de forma regular i fer front als inconvenients abans que aquests es converteixin en problemes.
 • Establir expectatives i regles de la casa. Per exemple, horaris dels menjars, tasques domèstiques etc. 
 • Establir responsabilitats financeres i decidir qui serà el responsable de les factures o de quina manera dividir o rotar les despeses. 
 • Distribuir espais comuns i espais privats per a cada membre de la família, adequant la llar tant a avis grans com a néts petits.
 • Respectar la privacitat dels altres. És important definir els límits personals i l'espai personal. Reconèixer la importància del temps privat i el temps en família per a cada membre. Els pares i avis necessiten interaccions amb els seus amics, mentre que els fills adults necessiten passar temps amb els seus companys i temps per a si mateixos.
 • Ajudar els nens a entendre que els avis i besavis són persones especials amb molta experiència, de la qual en poden aprendre moltes coses. Al mateix temps, els néts aprenen de veure com els pares interactuen amb els seus propis pares.
 • Passar temps de qualitat junts mantenint tradicions familiars, passejant en família, mirant una pel·lícula, etc.