Al·lèrgies respiratòries i asma: diferències amb COVID-19 i tractament durant el confinament

22/04/2020

Com es diferencia la infecció per COVID-19 de l'al·lèrgia respiratòria?

És freqüent confondre els símptomes d'una infecció respiratòria amb els d'una al·lèrgia respiratòria, per la qual cosa cal observar l'inici i l'evolució dels mateixos per diferenciar-les.
 
En el cas de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 els principals símptomes són febre (88,7-91,7% dels pacients), tos seca (67,8-75%), mal de coll, dolor muscular i cansament (75%) així com dificultat per respirar, de vegades acompanyada de sensació d'opressió toràcica. Els símptomes gastrointestinals, encara que no són tan freqüents, també poden aparèixer.

En el cas que els símptomes respiratoris siguin ocasionats per patologia al·lèrgica, no apareix febre, mal de coll ni muscular, ni símptomes gastrointestinals i predominen el degoteig nasal aquós i la picor de nas típic de la malaltia al·lèrgica.

El meu fill asmàtic presenta major risc de desenvolupar una malaltia més greu?

Les vies respiratòries de les persones asmàtiques són més susceptibles a qualsevol infecció respiratòria, especialment les víriques. Aquest tipus d'infeccions solen generar més inflamació bronquial en la persona asmàtica que en la no asmàtica, induint hiperreactivitat bronquial i major risc de crisi.

Els nens amb asma hauran de complir de forma correcta el tractament preventiu pautat pel pediatre al·lergòleg per evitar el risc de complicacions.

Fins l'actualitat no hi ha estudis descrits d'empitjorament de la clínica asmàtica durant una infecció per COVID-19.

He d'augmentar el tractament per l'asma que segueix el meu fill habitualment per evitar tenir símptomes d'asma pel fet d'estar confinat a casa?

En el cas que el teu fill o filla estigui prenent diàriament algun fàrmac pel control de l'asma, no s'ha de modificar el tractament durant la pandèmia, s'ha de continuar amb el mateix fàrmac i la mateixa dosi. En el cas que presenti una crisi d'asma (tos, xiulets i ofec) ha d'afegir el tractament que li va pautar el seu metge en cas de crisi sense modificar el tractament de base habitual.

Com s'han de protegir els nens amb asma del coronavirus (COVID-19)?

El més important és seguir les mesures i recomanacions ofertes per les autoritats per evitar el contagi, sobretot ara, quedar-se a casa, rentar-se les mans amb freqüència i complir de forma correcta amb el tractament de manteniment que hagi pautat el pediatre al·lergòleg.

A més, la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICAP) ha elaborat un document amb recomanacions específiques sobre el nou coronavirus (COVID-19) per a nens asmàtics i al·lèrgics.

Han de fer servir mascareta els nens amb asma per protegir-se?

Només es recomana l'ús de mascareta protectora en nens i nenes asmàtics per evitar i protegir-se del contagi en cas que tinguin símptomes, i si ha d'acudir a urgències o a algun centre sanitari. A més,com sempre, hauran de portar la seva pròpia cambra d'inhalació i mascaretes per a l'ús d'inhaladors.

Què he de fer amb el tractament de vacunes (immunoteràpia) que m'han receptat?

  • Si el teu fill o filla porta temps administrant-se la vacuna per l'al·lèrgia, no ha d'anar a posar-se la dosi que li toca fins que finalitzi l'estat d'alarma, posteriorment caldrà sol·licitar data de visita al seu centre d'atenció primària (CAP) i allà li continuaran administrant les dosis de la vacuna.
  • Si s'estava administrant les vacunes a l'Hospital Sant Joan de Déu nosaltres ens posarem en contacte amb la família per reprendre l'administració de la vacuna.
És important seguir les recomanacions emeses per la SEICAP sobre les pautes de continuació de les dosis d'immunoteràpia.

Perdrà efectivitat la vacuna per haver-la retardat?

Les vacunes no perden efecte a causa d'un retard en la dosi, encara que és possible que segons el tipus de vacuna que porta el nen o nena i les setmanes transcorregudes després de l'última dosi administrada sigui necessari ajustar la dosi.

Si el nen o nena es troba a l'inici del tractament d'immunoteràpia subcutània amb al·lèrgens (les vacunes de l'al·lèrgia), es recomana retardar els inicis fins que la situació assistencial ho permeti, amb l'objectiu d'evitar visites als centres hospitalaris i d'atenció primària, prevenir contagis i no saturar els serveis sanitaris.

El meu fill és al·lèrgic als àcars de la pols, empitjoraran els seus símptomes al·lèrgics amb el confinament?

Durant el confinament és important mantenir i extremar les mesures de control ambiental per àcars preses habitualment, així com ventilar les habitacions diàriament. Si no és així, i pel fet d'estar permanentment en un espai interior on els àcars poden tenir el medi propici per subsistir, els símptomes podrien augmentar.

El confinament pot fer que s'intensifiquin els símptomes de l'al·lèrgia per pol·linització quan acabi la quarantena?

Els símptomes per al·lèrgia al pol·len apareixen quan el nen o nena es posa en contacte amb el pol·len específic. Per tant, tret que justament s'iniciï la pol·linització en tornar a sortir al carrer, no tenen per què intensificar-se els símptomes. No obstant això, pot passar que les partícules d'altres pòl·lens actius en aquest període determinat irritin les vies respiratòries en pacients al·lèrgics a altres pòl·lens.

El confinament pot alleujar els símptomes de les persones al·lèrgiques al pol·len pel fet d'estar menys exposats?

Efectivament, la no exposició al pol·len, fa que els símptomes siguin menys intensos si aquesta és l'única causa de rinitis o asma en un pacient al·lèrgic.

El meu fill que té al·lèrgia alimentària té més risc de desenvolupar la malaltia COVID-19?

No s'ha demostrat que els nens al·lèrgics tinguin més risc de contagi.

Fins al moment, les dades epidemiològiques estan demostrant que la COVID-19 afecta de forma més lleu a la població infantil pel que fa a intensitat de la infecció. No obstant això, la població infantil amb al·lèrgia ha de seguir els mateixos protocols que els adults pel que fa a les mesures generals de la prevenció del contagi.

Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica. SEICAP.

Servei d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica de l'Hospital Sant Joan de Déu

Servei de Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Ana María Plaza

Olga Domínguez

Montserrat Álvaro