Alcohol i embaràs: una relació poc saludable

14/11/2022

Un estudi dut a terme per investigadors de Catalunya i Itàlia, publicat a la revista científica Alcohol, revela que un 42% de les embarassades prenen alcohol, tot i que no ho expliquen a les entrevistes amb el personal sanitari. 

L'estudi, realizat per un equip d'investigadors de BCNatal (Centre de Medicina Maternofetal i Neonatal de Barcelona, de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Hospital Clínic), conjuntament amb investigadors d'Itàlia i liderat per la Dra. Lola Gómez Roig, ha posat de manifest que la ingesta d'alcohol durant l'embaràs encara està infravalorat. 

La percepció que es té de risc en el fetus per culpa del consum d'alcohol és baixa o nul·la en les dones embarassades", indica la investigadora. A més, a la nostra societat el consum habitual, una copa de vi o una cervesa, no es veu com una pràctica de consum d'alcohol que hagi de notificar-se al metge.

Com es va dur a terme l'estudi

L'objectiu de l'estudi va ser analitzar els hàbits en el consum de tabac i alcohol durant l'embaràs, en una mostra de 153 dones de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Per fer-ho es van comparar els resultats obtinguts durant les entrevistes a les embarassades, i mares recents, amb els resultats de l'anàlisi del seu cabell a través de dos biomarcadors (nicotina pel tabac i etilglucurònid - EtG- per l'alcohol).

D'aquesta manera s'obtenia tant la percepció de les dones, com les dades objectives sobre si havien consumit alcohol o tabac durant els mesos de gestació

Una percepció distorsionada

Les grans diferències es van donar en el consum d'alcohol. Segons les respostes als qüestionaris, només un 2,6% de les dones reconeixia haver consumit alcohol més d'una vegada durant l'embaràs, però les anàlisis de cabell mostraven unes dades molt diferents. Només un 35,3% van mantenir una abstinència total, però un 62,7% havia pres alcohol i un 2% n'havia consumit una quantitat excessiva. 

El fet que un 42% de les embarassades prenguin alcohol, però només un 2,6% ho reconegui, implica que existeix una diferència entre la percepció que tenen les embarassades, i el seu consum real.

Moltes dones creuen que ingerir petites quantitats d'alcohol -com ara una copa de vi a la setmana, considerat consum social- no és nociu per al fetus, però investigadors alemanys han demostrat que les dones que prenen alcohol durant l'embaràs, fins i tot en petites quantitats, poden tenir fills amb un nivell intel·lectual inferior.

El cas del tabac

En el cas del tabac, les respostes als qüestionaris donaven resultats molt semblants a l'anàlisi de cabells. Un 28,1% reconeixien haver fumat habitualment o alguna vegada durant l'embaràs. Segons les anàlisis de cabell, el 7,2% de les dones eren fumadores habituals, un 16,3% fumadores ocasionals o passives i un 76,5% no estaven gens exposades al tabac.

El fet que en el cas del consum de tabac durant l'embaràs, la comparativa entre els resultats de les entrevistes i l'anàlisi del cabell fossin molt semblants, demostra que les dones sí són conscients del seu consum de tabac. El baix nombre de dones fumadores durant l'embaràs, només el 7.2%, indica que les polítiques de sensibilització sobre els efectes negatius del tabac durant l'embaràs fan els efectes desitjats, comenta la Dra. Gómez-Roig.

Consum recomanable: zero 

Els autors recorden que només hi ha un nivell de consum d’alcohol i tabac segur durant l'embaràs i l'alletament: zero.

L'alcohol pot incidir negativament en el creixement del nadó, afectar-ne el seu desenvolupament neuronal i incrementar el risc de malalties a l'edat adulta. Es per això que, a conseqüència d'aquest estudi, els investigadors es plantegen la necessitat de fer un esforç per reduir el consum d'alcohol i tabac durant l'embaràs. 

És necessari canviar la percepció que la societat té del consum d’alcohol, i els sistemes de sanitat pública han d’incrementar les polítiques de sensibilització i informació del consum d'aquestes substàncies, per conscienciar a la societat dels seus riscs. Sobretot en el cas de l'alcohol.

Accés a la font de consulta:

Maternal hair testing to disclose self-misreporting in drinking and smoking behavior during pregnancy. Alcohol Journal - Science Direct [Data de consulta:04/03/2019]

Tema: