Actualitzacions en el calendari vacunal

24/03/2023

Les vacunes no són obligatòries, però és molt important que tots els nens i els adolescents estiguin vacunats per evitar malalties greus o complicacions. A més, vacunant els nostres fills contribuïm a protegir també els altres, pel denominat efecte ramat. El Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) publica cada any, en base a l'evidència científica, el calendari recomanat de vacunacions o immunitzacions que consideren que s'han d'oferir a tots els infants i adolescents que viuen a Espanya.

Tot i que cada comunitat autònoma té el seu propi calendari de vacunacions, són cada vegada menys les variacions entre territoris, cada vegada estan més a prop d'aconseguir un calendari únic per a tot el país. Les vacunes incloses al calendari oficial de cada comunitat autònoma són totalment gratuïtes, finançades amb fons públics, i recomanades de forma universal.

Al 2023, en els calendaris de totes les comunitats autònomes s'ha inclòs:

  • La vacuna contra el meningococ B (MenB) en lactants. El meningoc B és un bacteri causant d'infeccions poc freqüents però molt greus, com ara la meningitis i la sèpsia.
  • La vacuna contra la grip en els nens de 6 a 59 mesos per a la temporada 2023-2024, protegint-los no només ells sinó persones vulnerables del seu entorn.
  • La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en adolescents homes. També anomenat papil·lomavirus, el VPH és un virus molt estès que es transmet a través de les relacions sexuals. Encara que a la majoria de les persones no causa cap problema, en alguns casos pot ser el causant de berrugues genitals i, a llarg termini, del desenvolupament de càncer de coll d'úter i vulva en dones, càncer de penis en homes i altres tumors en ambdós sexes, com els orofaringis i els anals.

Tot i aquestes importants i recents incorporacions al calendari, encara queden algunes vacunes pendents d'inclusió, com són la dosi de reforç de la vacuna contra la tos ferina (Tdpa) en adolescents, la vacuna contra el rotavirus (RV) en lactants o la vacuna contra el meningococ ACWY (MenACWY) en lactants.

Immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS)

Com a novetat important enguany, encara que no es tracti d'una vacuna com a tal, s'ha inclòs en el calendari recomanat per l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) el Nirsevimab (Beyfortus®). Es tracta d'un anticòs monoclonal (que s'administra exactament igual que una vacuna), que protegeix contra la malaltia pel virus respiratori sincitial (VRS), el gran causant de les bronquiolitis cada temporada d'hivern. Aquest està recomanat per a nounats i lactants menors de 6 mesos i, per a la seva administració anual a nens menors de 2 anys amb malalties de base amb el risc d'infecció greu per VRS. Algunes comunitats com Catalunya, Madrid i Galícia, ja han anunciat que incorporaran aquesta immunització, encara que sense concretar dates i procediments.

Calendari de vacunacions sistemàtiques recomenades per l'AEP

A continuació es mostra el calendari de vacunacions sistemàtiques recomanat per l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) per al 2023. S'hi inclouen tant les vacunes finançades com les no finançades, ja que totes es consideren necessàries i aplicables. Amb la inclusió del Nirsevimab, el calendari ha passat de dir-se calendari de vacunacions a calendari d'immunitzacions, ja que aquest no és una vacuna com a tal sinó un anticòs monoclonal (immunització passiva).

Calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya

En el cas concret de Catalunya, el calendari de vacunacions sistemàtiques vigent és el del 2022. Actualment es protegeix els nens i adolescents contra 16 microorganismes, mitjançant 15 vacunes. Totes les vacunes recomanades en aquest calendari són gratuïtes.

Les darreres modificacions es van realitzar l'agost de 2022, d'acord amb el Consell Assessor de Vacunacions del Departament de Salut, per tal d'implementar el nou calendari al curs escolar 2022-2023. Com a principals novetats al calendari respecte a anys anteriors, s'afegeix:

  • Als nascuts a partir de l'1 de gener de 2022 se'ls finança la vacuna contra el meningococ B (MenB), la pauta del qual comprèn 3 dosis administrades als 2, 4 i 12 mesos.
  • Es finança la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) també als adolescents homes. Des del 2017 estava finançada únicament per a dones. La pauta consta de 2 dosis (separades en 6 mesos) que s'administren als 11-12 anys.
  • Pel que fa a la vacuna contra la varicel·la (Var), es manté la recomanació d'incloure 2 dosis (separades en 3 mesos) als 11-12 anys, només si no s'ha passat la varicel·la o no s'ha vacunat prèviament. La pauta habitual és de 2 dosis, administrades als 15 mesos i 3 anys.
  • Pel que fa a la vacuna contra l'hepatitis A (HA), s'hi afegeix una dosi de reforç als 11-12 anys només si no s'ha vacunat prèviament o s'ha fet de manera incompleta. La pauta habitual és de 2 dosis, administrades als 15 mesos i 6 anys.
  • Als nens de 6 anys s'hi afegeix una dosi de reforç de la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina (DTPa) i la vacuna contra la poliomielitis (VPI), sempre que hagin rebut 3 dosis prèvies als 2, 4 i 11 mesos. Si haguessin rebut la pauta anterior (2, 4, 6 i 18 mesos), als 6 anys només rebran una dosi de reforç de DTPa, sense ser necessària la dosi de reforç davant de la poliomielitis. Als adolescents de 14 anys es manté la recomanació d'administrar una cinquena dosi de reforç de la vacuna contra el tètanus i la diftèria (Td).
  • Finalment, als 11-12 anys continua la recomanació d'administrar la vacuna contra el meningococ ACWY (MenACWY) a aquells que no hagin rebut cap dosi de la vacuna des dels 10 anys. També es vacunarà els adolescents de 14 anys als centres educatius i es farà repesca fins als 18 anys als centres de salut. En el cas de Catalunya, no s'hi inclou la dosi corresponent de MenACWY als 12 mesos, recomanada per l'AEP.

Accés a les fonts de consulta:

Servicio de Pediatría

Servei de Pediatria

María Hernández