Actualitzacions en el calendari vacunal

24/03/2023

Les vacunes no són obligatòries, però és molt important que tots els nens i els adolescents estiguin vacunats per evitar malalties greus o complicacions. A més, vacunant els nostres fills contribuïm a protegir també els altres, pel denominat efecte ramat. El Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) publica cada any, en base a l'evidència científica, el calendari recomanat de vacunacions o immunitzacions que consideren que s'han d'oferir a tots els infants i adolescents que viuen a Espanya.

Tot i que cada comunitat autònoma té el seu propi calendari de vacunacions, són cada vegada menys les variacions entre territoris, cada vegada estan més a prop d'aconseguir un calendari únic per a tot el país. Les vacunes incloses al calendari oficial de cada comunitat autònoma són totalment gratuïtes, finançades amb fons públics, i recomanades de forma universal.

Al 2023, en els calendaris de totes les comunitats autònomes s'ha inclòs:

  • La vacuna contra el meningococ B (MenB) en lactants. El meningoc B és un bacteri causant d'infeccions poc freqüents però molt greus, com ara la meningitis i la sèpsia.
  • La vacuna contra la grip en els nens de 6 a 59 mesos a partir d'octubre de 2023.
  • La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en adolescents homes. També anomenat papilomavirus, el VPH és un virus molt estès que es transmet a través de les relacions sexuals. Encara que en la majoria de les persones no causa cap problema, en alguns casos pot ser el causant de berrugues genitals i, a llarg termini, del desenvolupament de càncer de coll d'úter i vulva en dones, càncer de penis en homes i altres tumors en tots dos sexes, com els orofaringis i els anals.
  • La vacuna contra el meningococ ACWY als 12 mesos. Fins ara s'administrava només als 12 anys i a partir d'ara s'administrarà als 12 mesos i 12 anys.

​A pesar de éstas importantes y recientes incorporaciones en el calendario, aún quedan algunas vacunas pendientes de inclusión, como son la dosis de refuerzo de la vacuna contra la tos ferina (Tdpa) en adolescentes y la vacuna contra el rotavirus (RV) en lactantes.

Immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS)

Com a novetat important enguany, encara que no es tracti d'una vacuna com a tal, s'ha inclòs en el calendari recomanat per l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) el Nirsevimab (Beyfortus®). Es tracta d'un anticòs monoclonal (que s'administra exactament igual que una vacuna), que protegeix contra la malaltia pel virus respiratori sincitial (VRS), el gran causant de les bronquiolitis cada temporada d'hivern. Aquest està recomanat per a nounats i lactants menors de 6 mesos i, per a la seva administració anual a nens menors de 2 anys amb malalties de base amb el risc d'infecció greu per VRS.

La majoria de comunitats autònomes ja han anunciat que incorporaran aquesta immunització a partir del mes d'octubre. A Catalunya els lactants nascuts entre abril i setembre del 2023 rebran l'anticòs en el CAP. Els nascuts entre octubre 2023 i abril 2024 ho faran als hospitals on hagin nascut, a partir de les 24 hores de naixement. Així mateix, es vacunarà en el CAP a tots els lactants menors de 2 anys amb factors de risc com la prematuritat menor de 35 setmanes, cardiopaties o neumopatías.

Calendari de vacunacions sistemàtiques recomenades per l'AEP

A continuació es mostra el calendari de vacunacions sistemàtiques recomanat per l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) per al 2023. S'hi inclouen tant les vacunes finançades com les no finançades, ja que totes es consideren necessàries i aplicables. Amb la inclusió del Nirsevimab, el calendari ha passat de dir-se calendari de vacunacions a calendari d'immunitzacions, ja que aquest no és una vacuna com a tal sinó un anticòs monoclonal (immunització passiva).

Calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya

En el cas concret de Catalunya, el calendari vigent és el següent. Totes les vacunes d'aquest calendari són gratuïtes. 

Respecte el calendari de l'Associació Espanyola de Pediatria, el català afegeix 1 dosi de vacuna enfront de la varicel·la als nens i nenes de 11-12 anys que, no havent passat la varicel·la, no s'hagin vacunat o hagin rebut únicament 1 dosi.

Així mateix, a Catalunya els nens i nenes reben 2 dosi de vacuna enfront de l'Hepatitis A, als 15 mesos i 6 anys. En cas que no s'hagin vacunat o hagin rebut una única dosi, s'administra una altra dosi als 11-12 anys.

Accés a les fonts de consulta:

Área de Familias | Comité Asesor de Vacunas de la AEP. (s. f.). https://vacunasaep.org/familias

Implantación de las nuevas vacunas infantiles en las comunidades. (s. f.). Comité Asesor de Vacunas de la AEP. https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/incorporacion-nuevas-vacun...

Calendari de vacunacions sistemàtiques. (s. f.). Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Cal...

Document. (s. f.). Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936847

Servei de Pediatria

Servei de Pediatria

María Hernández

Mariona Fernández de Sevilla Estrach