És aconsellable l’administració de paracetamol abans de la vacunació?

13/09/2018

Entre els efectes adversos de l'administració de moltes vacunes s'inclouen la febre, el malestar i el dolor a la zona d'injecció de la mateixa.

En funció del tipus de vacuna, la febre pot aparèixer el primer dia, com en el cas de la vacuna contra el pneumococ, o al cap d'uns dies, fins i tot més d'una setmana, com en el cas de la vacuna triple vírica.

En moltes ocasions la febre sol ser lleu-moderada i limitada a unes hores, de manera que podria no ser necessari tractar-la amb antitèrmics ja que representa un mecanisme natural de reacció del nostre organisme enfront de l'administració de la vacuna.

En altres casos, però, la febre pot ser elevada, com en el cas de la vacuna de meningococ B (Bexsero®). En aquestes situacions l'ús d'antitèrmics, com ara el paracetamol, pot estar justificat per alleujar la febre i el dolor i el malestar que l’acompanyen.

No obstant això, l'ús dels antitèrmics abans o en el moment de la vacunació per prevenir l'aparició de febre i el malestar després de l'administració de les vacunes ha generat controvèrsia en els últims anys.

Nombrosos estudis realitzats amb diferents vacunes (hexavalent, pneumocòccica, antigripal...) han demostrat que l'administració de paracetamol o ibuprofèn abans o durant la vacunació interfereix amb la resposta immunològica a la vacuna, si bé els mateixos conclouen que aquesta alteració no va afectar el nivell de protecció global ni a l'efectivitat produïda per la mateixa. Aquest efecte sembla ser més acusat quan es tracta de la primera dosi de la vacuna administrada.

En aquest sentit, els estudis demostren que l'efecte dels antitèrmics amb la resposta immune es produeix quan s'administren de manera preventiva, abans o durant la vacunació, i no unes hores després.

Tenint en compte aquesta evidència i que en la majoria de casos la febre i el malestar són lleugers i limitats, les societats científiques, entre elles el Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria, desaconsellen actualment l'ús de paracetamol per prevenir l'aparició de febre post-vacunació.