Les 7 C's per desenvolupar la resiliència en nens

20/03/2020

Coneix quines són les claus que ajudaran als teus fills a afrontar millor les adversitats de la vida, a superar-les i a treure’n el màxim profit.

El món en el que vivim no és un món de flors i violes; realment, a vegades es poden viure situacions aterradores, d’això tothom n’és molt conscient, sobretot els pares, els quals sovint han de minimitzar la percepció de terror i d’incertesa que puguin tenir els seus fills arrel d’experiències traumàtiques viscudes en la pròpia pell o simplement arrel de veure imatges de violència i desastres per la televisió.

Davant d’aquesta premissa, els pares sovint es pregunten com han d’actuar amb els seus fills per protegir-los dels contratemps de la vida. En primer lloc cal remarcar que no és possible protegir als nens dels alts i baixos propis de la vida; no obstant, sí és possible criar nens amb capacitat de resiliència, entenent-la com la capacitat de fer front a les adversitats, superar-les i ser transformat positivament per elles. La resiliència li proporcionarà a un nen les eines necessàries per respondre als reptes de l’adolescència i de l’inici de l’etapa adulta i així viure de manera satisfactòria i plena al llarg de la vida adulta.

Les famílies d’avui, especialment els més petits, estan sota uns nivells massa elevats d’estrès i esdevenen individus potencials de patir trastorns de salut tan a nivell físic com psicològic.

En l’entorn actual en el que vivim, és important que els nens i els adolescents desenvolupin capacitats i habilitats per fer front als obstacles, sàpiguen com recuperar-se de les dificultats i estiguin preparats pels reptes del futur. En definitiva, han de tenir capacitat de resiliència per tenir una vida satisfactòria.

Davant d’aquest context, l’Acadèmia Americana de Pediatria ha creat una guia dirigit a pares per a que aprenguin com desenvolupar la resiliència en els seus fills. El doctor Kenneth Ginsburg, pediatre especialitzat en medicina de l’adolescent, i un dels col·laboradors de la guia, ha identificat “les 7 C’s de la resiliència”.

Els pares i altres cuidadors poden utilitzar aquestes directrius per ajudar als seus fills a reconèixer les seves habilitats i recursos propis i esdevenir més resilients.

1. Competència

Descriu el sentiment de ser conscient que un pot manejar una situació de manera eficaç. Es pot ajudar a augmentar la competència dels nens...

 • Ajudant-los a centrar-se en els seus punts forts
 • Fent que relacionin els errors identificats amb incidents específics
 • Capacitant als nens per a prendre decisions
 • Tenint cura de que el desig de protegir a un fill no envií un missatge erroni que faci pensar al nen que no és prou competent per manejar certes situacions
 • Reconeixent les competències dels germans per separat i evitar comparacions entre ells

2. Confiança

La creença d’un nen en les seves pròpies habilitats és fruit de la seva competència. S’ha li ha de donar confiança...

 • Centrant-se en el millor de cada nen per tal de que ell/a també en pugui prendre consciència
 • Expressant clarament les millors qualitats, com la sinceritat, la integritat, la persistència i la bondat
 • Reconeixent i valorant quan ell/a ha fet alguna cosa ben feta
 • Lloant amb honestedat els seus èxits concrets i a l’hora evitar “falses” alabances
 • Evitant empènyer el nen a prendre accions que difícilment podrà manejar

3. Connexió

Desenvolupar estrets lligams i vincles amb la família i la comunitat permet crear un sòlid sentiment de seguretat que ajuda a generar forts valors, i d’altra banda, evita generar sentiments d’individualitat i egoisme. Per ajudar un nen a establir una connexió amb altres, cal ajudar-lo...

 • Fent que se senti segur tan físicament com emocionalment
 • Permetent-li que expressi totes les seves emocions per tal de que el nen se senti confortable en moments difícils
 • Abordant els conflictes de manera oberta dins del nucli familiar per solucionar els problemes
 • Creant una àrea comuna en la que la família pugui compartir temps (no necessàriament mirant la TV)
 • Fomentant una sana relació que reforci missatges positius

4. Caràcter

Els nens necessiten desenvolupar un sòlid conjunt de valors morals per determinar allò que està bé i allò que no i demostrar una actitud afectiva vers els altres. Per enfortir el caràcter d’un fill, cal començar...

 • Demostrant-li com el comportament d’un pot afectar als demés
 • Ajudant-lo a que es reconegui ell/a mateix/a com una persona afectiva
 • Demostrant-li la importància de pertànyer a la comunitat
 • Evitant prejudicis o estereotips de caire racistes o que incitin a l’odi

5. Contribució

Els nens necessiten donar-se compte de que el món és un lloc millor per viure només pel fet de que ells en formen part. Entendre la importància de la seva contribució personal pot servir com una font de propòsits i motivacions personals. Cal ensenyar als fills a contribuir-hi...

 • Comunicant-los-hi que moltes persones al món no tenen el què necessiten
 • Destacant la importància de donar un servei a terceres persones i entendre el bon model de la generositat
 • Creant oportunitats per a cada nen per a que pugui contribuir d’una manera específica

6. Confrontació

Aprendre a fer front a l’estrès i saber gestionar-lo ajudarà als fills a estar millor preparats per superar els reptes de la vida. Cal ensenyar-los-hi a adoptar actituds positives per fer front als obstacles...

 • Guiant als fills a desenvolupar estratègies d’afrontament efectives i positives
 • Adonant-se compte que dir-li a un nen que pari amb les males conductes no serà eficaç
 • Entenent que la majoria de comportaments de risc en nens són reflex d’intents d’alleugerar l’estrès que suporten en el dia a dia
 • No condemnant a un fill per les conductes negatives, i per contra, fent incrementar el seu sentit de penediment.

7. Control

Els nens que són conscients de que poden controlar les conseqüències de les seves decisions tenen més probabilitat de donar-se compte que tenen la capacitat de recuperar-se més aviat. Es pot ajudar al un fill a tenir més control sobre els seus actes...

 • Ajudant-los a entendre que els esdeveniments de la vida no són purament a l’atzar i que la majoria de coses que tenen lloc a les nostres vides són fruit dels nostres actes i decisions
 • Aprenent que la disciplina es transmet a través de l’ensenyament, no del càstig o del control; actuant amb disciplina se’ls ajuda a entendre quins actes produeixen certes conseqüències

El Dr. Ginsburg resumeix el més important a tenir en compte respecte la resiliència en els nens en aquests 2 punts:

-    Els nens necessiten saber que hi ha un adult en la seva vida que creu en ells i que els estima incondicionalment

-    Els nens viuran una vida satisfactòria segons les nostres expectatives       

No hi ha una resposta senzilla que garanteixi la resiliència per a cada situació. Tot i així, ens podem desafiar a nosaltres mateixos com a pares per ajudar als nostres fills a desenvolupar l’habilitat d’analitzar i afrontar els seus propis reptes i ser més resilients, estar més capacitats, i en definitiva, ser més feliços.

Accés a la font de consulta:

Building Resilience in Children. Healthy Children.