Els 5 passos que cal seguir si el nostre fill pateix una torçada, un esquinç o una fractura

11/01/2019

És habitual que els fills pateixin caigudes i accidents mentre juguen o practiquen algun esport, cosa que fàcilment pot traduir-se en torçades, esquinços o fractures. Si això passa, quines són les primeres cures que cal aplicar ?

Com a pares, hem d'estar preparats per administrar primers auxilis si els nostres fills pateixen torçades, esquinços o fractures. En aquests casos, és comú que es produeixi una inflamació en l'àrea lesionada. Les primeres cures que poden realitzar van dirigides a controlar aquesta inflor i, així, accelerar la recuperació.

Per això, hi ha l'anomenada RICER, una tècnica de primeres auxilis adreçada a tractar aquestes situacions durant les primeres 48 hores. El nom RICER prové de les inicials en anglès dels cinc passos immediats que s'han de seguir després de patir una torçada, esquinç o fractura:

  1.  Repòs (R – Rest): si es produeix una d'aquestes lesions, és important que el nostre fill no realitzi cap activitat que suposi dolor o esforç. Ha de fer repòs absolut, ja que qualsevol situació que impliqui moure la zona lesionada pot augmentar el sagnat o la inflor.
  2. Gel (I – Ice): aplicar gel a la zona afectada és indispensable ja que reduirà el dolor i la inflamació. Durant les primeres 24 hores, és recomanable administrar durant 15 minuts cada dues hores i, les següents 24 hores, cada quatre hores.
  3. Compressió (C – Compression): és important embenar l'àrea afectada fermament, encara que no massa fort. L'embenat ha de començar just sota de la lesió i anar pujant, fins a acabar aproximadament un pam per sobre de la zona afectada.
  4. Elevació (E – Elevation): mantingues elevada la zona lesionada del nen perquè la inflamació es redueixi. És aconsellable utilitzar una cadira o un coixí per a les extremitats inferiors (aquestes han de quedar per sobre del maluc ), i un cabestrell si la lesió és al braç.
  5.  Visita el doctor (R – Referral): és important que el doctor avaluï la lesió (mitjançant raigs X, ultrasons, etc. ) i, així, doni un diagnòstic i tractament definitius.

En les primeres 48 hores després de patir aquest tipus de lesions, en qualsevol cas, és important no aplicar calor ni massatges a la zona afectada, i no realitzar cap tipus d'activitat, ni moderada ni intensa.

Referència bibliogràfica:

RICER: first aid for sprains, strains and fracturesRaising Children Network, 2011.