El 12 % dels nens tímids pateixen fòbia social

11/12/2013

La fòbia social és un trastorn psicològic que va molt més enllà de la timidesa infantil. Coneix els símptomes i com tractar aquest trastorn de conducta.

Un 12 % dels nens i adolescents que es consideren a si mateixos tímids pateixen un trastorn psicològic concret. Es tracta de la fòbia social, o trastorn de l'ansietat social, que els especialistes descriuen com una por irracional al contacte social "que va molt més enllà de la simple timidesa humana". Això vol dir que porta aparellat símptomes molt concrets, com qualsevol altre desordre psicològic.

Fins fa molt poc, molts pediatres eren reticents a admetre aquest trastorn com a tal, ja que eren contraris a la idea de tractar amb fàrmacs un problema que podia formar part indivisible de la conducta humana. Ara, però, els investigadors afirmen tenir proves clíniques que aquest problema forma part d'una alteració que pot repercutir en altres àmbits de la vida del petit, com ara el rendiment acadèmic.

Un nen podria estar patint fòbia social si presenta algunes de les conductes següents:

  • La seva timidesa va acompanyada d'atacs d'ansietat.
  • Fuig, no només del contacte social, sinó també dels espais oberts (agorafòbia).
  • Mostra aptituds molt deficients per estudiar, per tractar amb la família o per relacionar-se amb altres persones. 

Existeix un tractament?

L'estudi destaca que, davant aquest trastorn, la intervenció d'un professional especialista es fa necessària. Així mateix, dóna validesa a les tesis que sostenien que pot haver-hi un tractament farmacològic sota prescripció mèdica. No obstant això, cal tenir molta prudència: aquest tractament és diferent al que es donaria a una persona afectada d'ansietat o de depressió. A més, no en tots els casos és la forma correcta d'abordar el problema.

El trastorn de fòbia social és molt limitant. No tractar-lo a temps, especialment en el cas dels adolescents, pot comportar conseqüències greus. L'estudi indica que la prevalença del trastorn està distribuït de forma més o menys uniforme entre nois i noies.

D'ells, un percentatge molt pobre, gairebé marginal, rep algun tipus d'atenció professional, per la qual cosa és fonamental conscienciar les famílies de l'existència d'aquest problema.

Referència bibliogràfica:

Shyness Versus Social Phobia in US Youth. Pediatrics. 2011

Etapa: