• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Diagnòstic de malformacions cardíaques fetals durant l'embaràs

06/10/2016

Les cardiopaties congènites són malformacions que afecten al cor i que són presents des de la seva formació, en el primer trimestre de l'embaràs. Afecten aproximadament a un 1% dels nounats.

La meitat d'elles són malformacions greus, que solen necessitar tractament quirúrgic durant el primer any de vida i que comporten un major risc de mortalitat i d'alteració del desenvolupament neurològic i de la qualitat de vida durant la infància. Tanmateix, els avenços realitzats en les últimes dècades en la detecció, maneig i tractament dels fetus i nadons aquestes malalties han comportat una millora de la seva supervivència i de la seva qualitat de vida, així com la disminució de les seqüeles.

Si bé en alguns casos les cardiopaties congènites poden tenir alguna causa hereditària, en un 90% dels casos ocorren en embarassades que no tenen antecedents familiars de malformacions cardíaques ni cap altre factor de risc. Aquesta dada posa de manifest la rellevància que totes embarassades realitzin un control adequat de la seva salut i la del fetus durant tota la gestació, mitjançant les revisions de salut, analítiques i ecografies programades al llarg dels nou mesos d'embaràs.

És molt important detectar aquestes malformacions de forma primerenca, abans del naixement, pels següents motius:

  • En primer lloc, per valorar si, a part de la malformació cardíaca, hi ha malformacions d'altres òrgans o si el fetus pateix alguna síndrome genètic.
  • En segon lloc, i depenent del tipus de cardiopatia i de si hi ha o no altres malformacions associades, per informar els seus pares del diagnòstic i del pronòstic de la malformació.
  • En tercer lloc, resulta crucial per poder fer un seguiment més estret de la salut del fetus durant l'embaràs. Si bé la majoria de les malformacions cardíaques són ben tolerades en la vida intrauterina, en ocasions poden aparèixer complicacions durant la gestació que aconsellin algun tipus de mesura: finalitzar l'embaràs de forma precoç, cirurgia fetal...
  • I finalment, però no menys important, per planificar el part en un centre sanitari de nivell III, és a dir, amb serveis de neonatologia, cardiologia i cirurgia cardíaca infantil, que li assegurin les millors cures.

El diagnòstic d'una cardiopatia en el fetus es realitza mitjançant ecografia. Quan, en alguna de les ecografies realitzades durant l'embaràs s'observa alguna anomalia cardíaca del fetus, el ginecòleg remet a l'embarassada a un equip mèdic especialista en cardiologia fetal.

Si es confirma el diagnòstic, aquest equip, que sol estar compost de ginecòlegs, cardiòlegs pediàtrics, neonatòlegs i cirurgians cardíacs infantils, ofereix als pares informació sobre quin tipus de malformació té el seu fill, quin és el seu pronòstic, quines opcions de tractament existeixen i , el que és molt important per a les famílies, una visió de com serà el part i les primeres setmanes i mesos de la seva vida.

Així mateix, si tot i detectar-se de forma precoç el pronòstic vital és molt desfavorable, poden informar els pares sobre la possibilitat de realitzar una interrupció legal de l'embaràs.

Comparteix